پیش بینی آب و هوا در مُهُُن'گهَ

-19° 31 S 170° 12 E
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
10:40:51
0
74 %
3.41 m/s
NE
1009 hPa
overcast clouds
99
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:21
11:52
18:22
19:41
فردا
+29 °C
29 ژانویه
11.9
74 %
3.48 m/s
NE
1009 hPa
moderate rain
99 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:21
11:52
18:22
19:41
دوشنبه
+28 °C
30 ژانویه
2.58
74 %
4.96 m/s
SE
1009 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:22
11:52
18:22
19:41
سهشنبه
+28 °C
31 ژانویه
4.46
73 %
6.35 m/s
NE
1008 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+27 °C
05:23
11:52
18:22
19:40
چهار شنبه
+28 °C
1 فوریه
9.89
76 %
3.82 m/s
NE
1008 hPa
moderate rain
64 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
05:23
11:52
18:21
19:40
پنج شنبه
+28 °C
2 فوریه
0.81
73 %
5.52 m/s
SSE
1007 hPa
light rain
24 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:24
11:52
18:21
19:39
جمعه
+29 °C
3 فوریه
2.07
73 %
5.36 m/s
SE
1006 hPa
light rain
17 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:24
11:52
18:21
19:39
شنبه
+28 °C
4 فوریه
3.26
75 %
1.3 m/s
NE
1007 hPa
light rain
38 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
05:25
11:53
18:20
19:38
یکشنبه
+29 °C
5 فوریه
15.45
76 %
3.83 m/s
SE
1006 hPa
moderate rain
73 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:25
11:53
18:20
19:38
دوشنبه
+28 °C
6 فوریه
7.46
80 %
5.49 m/s
SE
1006 hPa
light rain
89 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:26
11:53
18:19
19:37
سهشنبه
+28 °C
7 فوریه
6.44
79 %
5.12 m/s
ESE
1006 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:27
11:53
18:19
19:37
چهار شنبه
+27 °C
8 فوریه
7.39
80 %
4.76 m/s
ESE
1007 hPa
light rain
85 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:27
11:53
18:19
19:36
پنج شنبه
+27 °C
9 فوریه
22.2
83 %
4.98 m/s
E
1008 hPa
moderate rain
83 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:28
11:53
18:18
19:35
جمعه
+28 °C
10 فوریه
15.46
82 %
5.74 m/s
E
1008 hPa
moderate rain
69 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:28
11:53
18:18
19:35
شنبه
+28 °C
11 فوریه
11.07
81 %
5.65 m/s
E
1008 hPa
moderate rain
68 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+27 °C
05:29
11:53
18:17
19:34
یکشنبه
+28 °C
12 فوریه
13.9
80 %
6.25 m/s
E
1009 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
05:29
11:53
18:17
19:33
دوشنبه
+28 °C
13 فوریه
9.26
81 %
6.17 m/s
ESE
1009 hPa
light rain
93 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:30
11:53
18:16
19:33
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+29 °C
05:21
صبح
+27 °C
11:52
روز
+29 °C
18:22
شب
+28 °C
19:41
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 3.41 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 99

فشار 1009 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
مُهُُن'گهَ +11:00
10:01:52
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...