پیش بینی آب و هوا در سَسَِ

-19° 36 S 169° 21 E
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
10:11:14
0
83 %
2.06 m/s
E
1014 hPa
broken clouds
75
+27 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:19
11:30
17:41
18:55
فردا
+27 °C
7 اکتبر
14.31
82 %
7.45 m/s
ESE
1014 hPa
moderate rain
79 %
+27 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:19
11:30
17:41
18:55
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
4.51
75 %
8.35 m/s
E
1015 hPa
light rain
49 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:18
11:30
17:42
18:56
یکشنبه
+27 °C
9 اکتبر
1.34
71 %
9.04 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
10 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:17
11:29
17:42
18:56
دوشنبه
+27 °C
10 اکتبر
1.55
68 %
8.24 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
72 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:16
11:29
17:42
18:56
سهشنبه
+25 °C
11 اکتبر
0.74
73 %
5.24 m/s
E
1012 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:15
11:29
17:43
18:57
چهار شنبه
+27 °C
12 اکتبر
8.46
66 %
4.25 m/s
E
1012 hPa
moderate rain
41 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:15
11:29
17:43
18:57
پنج شنبه
+26 °C
13 اکتبر
2.84
70 %
1.95 m/s
E
1011 hPa
light rain
23 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:14
11:28
17:43
18:58
جمعه
+26 °C
14 اکتبر
0.15
69 %
4.83 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
3 %
+26 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:13
11:28
17:43
18:58
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
0
60 %
4.25 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
4 %
+26 °C
+22 °C
+25 °C
+22 °C
05:12
11:28
17:44
18:58
یکشنبه
+26 °C
16 اکتبر
0.63
55 %
5.59 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
88 %
+26 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:11
11:28
17:44
18:59
دوشنبه
+27 °C
17 اکتبر
0.23
56 %
5.39 m/s
E
1015 hPa
light rain
26 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+22 °C
05:11
11:28
17:44
18:59
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
0.63
67 %
4.84 m/s
E
1014 hPa
light rain
11 %
+27 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
05:10
11:27
17:45
19:00
چهار شنبه
+28 °C
19 اکتبر
2.64
71 %
5.11 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
7 %
+28 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
05:09
11:27
17:45
19:00
پنج شنبه
+24 °C
20 اکتبر
19.71
85 %
2.69 m/s
ENE
1014 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+23 °C
+24 °C
05:09
11:27
17:45
19:01
جمعه
+26 °C
21 اکتبر
6.89
74 %
7.86 m/s
SE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:08
11:27
17:46
19:01
شنبه
+24 °C
22 اکتبر
2.7
76 %
8.56 m/s
SE
1012 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:07
11:27
17:46
19:02
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+28 °C
05:19
صبح
+23 °C
11:30
روز
+27 °C
17:41
شب
+24 °C
18:55
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 75

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَسَِ +11:00
10:10:15
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...