پیش بینی آب و هوا در يَنَمَهُُ

-19° 29 S 169° 25 E
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
11:44:51
0
89 %
8.74 m/s
ESE
1014 hPa
overcast clouds
94
+29 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:18
11:30
17:41
18:55
امروز
+29 °C
7 اکتبر
20.78
88 %
8.85 m/s
ESE
1014 hPa
moderate rain
95 %
+29 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:18
11:30
17:41
18:55
فردا
+25 °C
8 اکتبر
12.84
83 %
10.23 m/s
ESE
1016 hPa
moderate rain
63 %
+25 °C
+25 °C
+24 °C
+24 °C
05:18
11:30
17:41
18:55
یکشنبه
+25 °C
9 اکتبر
5.33
81 %
10.98 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
65 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
05:17
11:29
17:42
18:56
دوشنبه
+25 °C
10 اکتبر
3.94
77 %
9.6 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
86 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:16
11:29
17:42
18:56
سهشنبه
+24 °C
11 اکتبر
10.57
79 %
7.71 m/s
E
1012 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:15
11:29
17:42
18:56
چهار شنبه
+24 °C
12 اکتبر
4.96
83 %
5.59 m/s
NE
1012 hPa
light rain
97 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:14
11:28
17:42
18:57
پنج شنبه
+24 °C
13 اکتبر
10.07
85 %
3.67 m/s
ENE
1011 hPa
moderate rain
95 %
+24 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:14
11:28
17:43
18:57
جمعه
+24 °C
14 اکتبر
0.45
76 %
5.37 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
67 %
+24 °C
+22 °C
+24 °C
+23 °C
05:13
11:28
17:43
18:58
شنبه
+24 °C
15 اکتبر
0.69
72 %
5.79 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
44 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+22 °C
05:12
11:28
17:43
18:58
یکشنبه
+24 °C
16 اکتبر
1.01
59 %
5.7 m/s
SE
1014 hPa
light rain
92 %
+24 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
05:11
11:27
17:44
18:58
دوشنبه
+23 °C
17 اکتبر
1.38
70 %
5.56 m/s
SE
1016 hPa
light rain
93 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
05:11
11:27
17:44
18:59
سهشنبه
+24 °C
18 اکتبر
0.19
65 %
5.62 m/s
ESE
1017 hPa
light rain
61 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:10
11:27
17:44
18:59
چهار شنبه
+24 °C
19 اکتبر
0.38
74 %
7.18 m/s
ESE
1017 hPa
light rain
50 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
05:09
11:27
17:45
19:00
پنج شنبه
+26 °C
20 اکتبر
3.21
81 %
8.29 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
93 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
05:08
11:27
17:45
19:00
جمعه
+25 °C
21 اکتبر
30.77
85 %
8.37 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:08
11:27
17:45
19:01
شنبه
+25 °C
22 اکتبر
12.21
81 %
7.53 m/s
E
1012 hPa
light rain
97 %
+25 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
05:07
11:26
17:46
19:01
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+30 °C
05:18
صبح
+24 °C
11:30
روز
+29 °C
17:41
شب
+24 °C
18:55
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 89 %

سرعت باد 8.74 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 94

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
يَنَمَهُُ +11:00
11:10:51
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...