يَوِسَگهُِ (وانواتو) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در يَوِسَگهُِ

-18° 57.626 S 169° 13.615 E
آب و هوا در حال حاضر
+22 °C
08:03:21
0
68 %
2.57 m/s
S
1017 hPa
broken clouds
75
+23 °C
+20 °C
+21 °C
+21 °C
05:29
11:34
17:39
18:52
فردا
+23 °C
26 سپتامبر
0
61 %
8.04 m/s
SSE
1017 hPa
broken clouds
53 %
+23 °C
+20 °C
+21 °C
+21 °C
05:29
11:34
17:39
18:52
چهار شنبه
+23 °C
27 سپتامبر
0
56 %
7.04 m/s
SE
1018 hPa
broken clouds
53 %
+23 °C
+19 °C
+21 °C
+20 °C
05:28
11:34
17:39
18:52
پنج شنبه
+24 °C
28 سپتامبر
0
57 %
7.39 m/s
SE
1018 hPa
broken clouds
66 %
+24 °C
+20 °C
+22 °C
+19 °C
05:27
11:33
17:40
18:53
جمعه
+23 °C
29 سپتامبر
0
59 %
7.74 m/s
SE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
05:26
11:33
17:40
18:53
شنبه
+24 °C
30 سپتامبر
0.59
60 %
6.99 m/s
SE
1018 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
05:26
11:33
17:40
18:53
یکشنبه
+24 °C
1 اکتبر
0
56 %
7.89 m/s
ESE
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+24 °C
+21 °C
+22 °C
+19 °C
05:25
11:32
17:40
18:53
دوشنبه
+25 °C
2 اکتبر
1.66
59 %
8.91 m/s
E
1019 hPa
light rain
41 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
05:24
11:32
17:40
18:54
سهشنبه
+24 °C
3 اکتبر
0.71
70 %
8.65 m/s
ESE
1019 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:23
11:32
17:41
18:54
چهار شنبه
+24 °C
4 اکتبر
0.95
71 %
8.53 m/s
ESE
1016 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:22
11:32
17:41
18:54
پنج شنبه
+25 °C
5 اکتبر
1.42
70 %
8.09 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
49 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:21
11:31
17:41
18:54
جمعه
+25 °C
6 اکتبر
1.21
68 %
7.83 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
3 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
05:20
11:31
17:41
18:55
شنبه
+25 °C
7 اکتبر
0.25
54 %
6.5 m/s
ESE
1017 hPa
light rain
2 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
05:20
11:31
17:42
18:55
یکشنبه
+25 °C
8 اکتبر
0
66 %
6.96 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
7 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
05:19
11:30
17:42
18:55
دوشنبه
+26 °C
9 اکتبر
0
62 %
5.13 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
5 %
+26 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
05:18
11:30
17:42
18:56
سهشنبه
+26 °C
10 اکتبر
0
61 %
3.73 m/s
E
1015 hPa
overcast clouds
87 %
+26 °C
+23 °C
+25 °C
+21 °C
05:17
11:30
17:42
18:56
چهار شنبه
+24 °C
11 اکتبر
6.21
73 %
5 m/s
E
1014 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+21 °C
+22 °C
+23 °C
05:16
11:30
17:43
18:56
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+22 °C
05:29
صبح
+21 °C
11:34
روز
+23 °C
17:39
شب
+21 °C
18:52
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 68 %

سرعت باد 2.57 m/s

جهت باد South
ابری و بارش 75

فشار 1017 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
يَوِسَگهُِ +11:00
08:09:22
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...