پیش بینی آب و هوا در يَوِسَگهُِ

-18° 57.626 S 169° 13.615 E
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
11:24:26
0
74 %
3.09 m/s
E
1014 hPa
broken clouds
75
+30 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:19
11:31
17:42
18:55
امروز
+30 °C
7 اکتبر
16.58
74 %
6.79 m/s
ESE
1014 hPa
moderate rain
75 %
+30 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
05:19
11:31
17:42
18:55
فردا
+27 °C
8 اکتبر
6.04
72 %
7.66 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
18 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:19
11:30
17:42
18:55
یکشنبه
+27 °C
9 اکتبر
1.43
71 %
8.29 m/s
E
1015 hPa
light rain
11 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:18
11:30
17:42
18:56
دوشنبه
+27 °C
10 اکتبر
1.07
68 %
7.04 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
55 %
+27 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
05:17
11:30
17:42
18:56
سهشنبه
+25 °C
11 اکتبر
6.93
75 %
5.5 m/s
E
1012 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
05:16
11:29
17:43
18:57
چهار شنبه
+24 °C
12 اکتبر
5.33
81 %
5.09 m/s
NE
1012 hPa
light rain
94 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+22 °C
05:15
11:29
17:43
18:57
پنج شنبه
+24 °C
13 اکتبر
10.81
84 %
3.18 m/s
SSE
1011 hPa
moderate rain
81 %
+24 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
05:15
11:29
17:43
18:57
جمعه
+25 °C
14 اکتبر
0.44
72 %
5.35 m/s
S
1013 hPa
light rain
35 %
+25 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
05:14
11:29
17:44
18:58
شنبه
+24 °C
15 اکتبر
0.42
69 %
5.57 m/s
SSE
1013 hPa
light rain
19 %
+24 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
05:13
11:28
17:44
18:58
یکشنبه
+25 °C
16 اکتبر
0.61
54 %
4.71 m/s
SSE
1014 hPa
light rain
73 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
05:12
11:28
17:44
18:59
دوشنبه
+25 °C
17 اکتبر
1.15
62 %
4.87 m/s
SE
1015 hPa
light rain
87 %
+25 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
05:12
11:28
17:44
18:59
سهشنبه
+26 °C
18 اکتبر
0
58 %
4.56 m/s
ESE
1017 hPa
sky is clear
2 %
+26 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
05:11
11:28
17:45
18:59
چهار شنبه
+27 °C
19 اکتبر
0.12
62 %
5.75 m/s
ESE
1017 hPa
light rain
0 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+21 °C
05:10
11:28
17:45
19:00
پنج شنبه
+28 °C
20 اکتبر
1.22
68 %
6.23 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
29 %
+28 °C
+25 °C
+25 °C
+23 °C
05:10
11:27
17:45
19:00
جمعه
+26 °C
21 اکتبر
16.26
78 %
6.67 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:09
11:27
17:46
19:01
شنبه
+27 °C
22 اکتبر
3.32
72 %
5.57 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
99 %
+27 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
05:08
11:27
17:46
19:01
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+30 °C
05:19
صبح
+24 °C
11:31
روز
+30 °C
17:42
شب
+24 °C
18:55
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 3.09 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 75

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
يَوِسَگهُِ +11:00
11:10:20
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...