پیش بینی آب و هوا در كهُ ڤَم كسَنگ

9° 45.25 N 105° 25.45 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
02:59:05
0
92 %
2.29 m/s
SW
1007 hPa
overcast clouds
100
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
05:49
12:02
18:16
19:28
فردا
+30 °C
16 اوت
13.8
69 %
6.34 m/s
W
1008 hPa
moderate rain
93 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
05:49
12:02
18:15
19:28
چهار شنبه
+31 °C
17 اوت
4.26
62 %
5.21 m/s
WSW
1008 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:49
12:02
18:15
19:27
پنج شنبه
+31 °C
18 اوت
5.48
63 %
6.16 m/s
W
1006 hPa
light rain
92 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:02
18:14
19:27
جمعه
+31 °C
19 اوت
6.35
66 %
6.09 m/s
WSW
1005 hPa
moderate rain
96 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:02
18:14
19:26
شنبه
+31 °C
20 اوت
7.66
65 %
6.02 m/s
W
1005 hPa
moderate rain
87 %
+31 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:49
12:01
18:13
19:25
یکشنبه
+31 °C
21 اوت
6.37
69 %
5.12 m/s
WSW
1006 hPa
moderate rain
92 %
+31 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:49
12:01
18:13
19:25
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
5.54
69 %
4.03 m/s
W
1006 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:49
12:01
18:13
19:24
سهشنبه
+32 °C
23 اوت
5.83
61 %
2.94 m/s
WNW
1005 hPa
light rain
94 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:01
18:12
19:24
چهار شنبه
+34 °C
24 اوت
1.26
52 %
2.33 m/s
SSW
1005 hPa
light rain
50 %
+34 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:49
12:00
18:11
19:23
پنج شنبه
+31 °C
25 اوت
2.51
65 %
2.5 m/s
SW
1006 hPa
light rain
76 %
+31 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:49
12:00
18:11
19:22
جمعه
+30 °C
26 اوت
0
67 %
2.7 m/s
S
1005 hPa
overcast clouds
100 %
+30 °C
+27 °C
+33 °C
+25 °C
05:49
12:00
18:10
19:22
شنبه
+29 °C
27 اوت
0
76 %
2.01 m/s
SE
1006 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+26 °C
+30 °C
+26 °C
05:49
11:59
18:10
19:21
یکشنبه
+30 °C
28 اوت
2.69
64 %
3.12 m/s
ESE
1007 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:49
11:59
18:09
19:20
دوشنبه
+30 °C
29 اوت
4.07
67 %
4.83 m/s
ENE
1007 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+26 °C
+32 °C
+26 °C
05:49
11:59
18:09
19:20
سهشنبه
+30 °C
30 اوت
13.71
69 %
3.07 m/s
E
1008 hPa
moderate rain
97 %
+30 °C
+25 °C
+30 °C
+26 °C
05:49
11:59
18:08
19:19
چهار شنبه
+26 °C
31 اوت
15.65
88 %
4.01 m/s
E
1008 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
05:49
11:58
18:08
19:19
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+25 °C
05:49
صبح
+25 °C
12:02
روز
+30 °C
18:16
شب
+28 °C
19:28
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 92 %

سرعت باد 2.29 m/s

جهت باد Southwest
ابری و بارش 100

فشار 1007 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كهُ ڤَم كسَنگ +07:00
02:08:05
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...