پیش بینی آب و هوا در پهُُك تهَُن

9° 55.474 N 105° 47.675 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
05:50:16
0
100 %
1.03 m/s
SSW
1006 hPa
scattered clouds
40
+31 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:47
12:00
18:12
19:24
فردا
+31 °C
20 اوت
4.75
63 %
7.26 m/s
W
1007 hPa
moderate rain
98 %
+31 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:47
12:00
18:12
19:24
یکشنبه
+31 °C
21 اوت
6.17
62 %
5.99 m/s
W
1007 hPa
moderate rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:47
12:00
18:12
19:24
دوشنبه
+32 °C
22 اوت
5.11
55 %
4.83 m/s
WSW
1006 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+26 °C
05:47
11:59
18:11
19:23
سهشنبه
+31 °C
23 اوت
0.34
62 %
4.08 m/s
WSW
1009 hPa
light rain
96 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+24 °C
05:47
11:59
18:11
19:22
چهار شنبه
+32 °C
24 اوت
0.11
60 %
4.35 m/s
WSW
1009 hPa
light rain
88 %
+32 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:47
11:59
18:10
19:22
پنج شنبه
+31 °C
25 اوت
1.32
64 %
5.5 m/s
W
1007 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+27 °C
+31 °C
+25 °C
05:47
11:59
18:10
19:21
جمعه
+31 °C
26 اوت
3.96
63 %
4.5 m/s
SW
1007 hPa
light rain
98 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:47
11:58
18:09
19:20
شنبه
+32 °C
27 اوت
0.65
61 %
2.68 m/s
SW
1007 hPa
light rain
87 %
+32 °C
+27 °C
+31 °C
+25 °C
05:47
11:58
18:09
19:20
یکشنبه
+31 °C
28 اوت
7.13
62 %
3.15 m/s
SE
1008 hPa
moderate rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+30 °C
+26 °C
05:47
11:58
18:08
19:19
دوشنبه
+31 °C
29 اوت
0.57
62 %
4.08 m/s
E
1008 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:47
11:57
18:07
19:19
سهشنبه
+31 °C
30 اوت
2.3
61 %
4.76 m/s
ENE
1007 hPa
light rain
82 %
+31 °C
+27 °C
+33 °C
+25 °C
05:47
11:57
18:07
19:18
چهار شنبه
+32 °C
31 اوت
5
58 %
3.21 m/s
SSE
1007 hPa
light rain
90 %
+32 °C
+26 °C
+33 °C
+25 °C
05:47
11:57
18:06
19:17
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
4.83
58 %
3.41 m/s
SSE
1007 hPa
light rain
90 %
+32 °C
+27 °C
+32 °C
+25 °C
05:47
11:56
18:06
19:17
جمعه
+31 °C
2 سپتامبر
1.25
62 %
3.71 m/s
S
1008 hPa
light rain
86 %
+31 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
05:47
11:56
18:05
19:16
شنبه
+30 °C
3 سپتامبر
2.91
65 %
3.54 m/s
S
1009 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:47
11:56
18:05
19:15
یکشنبه
+31 °C
4 سپتامبر
2.79
67 %
4.39 m/s
WSW
1009 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+27 °C
+31 °C
+26 °C
05:47
11:55
18:04
19:15
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+25 °C
05:47
صبح
+25 °C
12:00
روز
+31 °C
18:12
شب
+27 °C
19:24
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 100 %

سرعت باد 1.03 m/s

جهت باد South-southwest
ابری و بارش 40

فشار 1006 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
پهُُك تهَُن +07:00
05:08:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...