پیش بینی آب و هوا در تهَنه َن

9° 41.652 N 105° 20.264 E
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
05:54:36
0
81 %
5.9 m/s
W
1007 hPa
overcast clouds
100
+30 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
05:49
12:02
18:14
19:26
فردا
+30 °C
20 اوت
1.01
65 %
9.52 m/s
W
1007 hPa
light rain
91 %
+30 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
05:49
12:02
18:14
19:26
یکشنبه
+30 °C
21 اوت
2.02
64 %
7.08 m/s
WSW
1008 hPa
light rain
98 %
+30 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:49
12:01
18:13
19:25
دوشنبه
+31 °C
22 اوت
1.9
62 %
6.68 m/s
WSW
1007 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:49
12:01
18:13
19:25
سهشنبه
+31 °C
23 اوت
0
61 %
6 m/s
W
1007 hPa
overcast clouds
90 %
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:49
12:01
18:12
19:24
چهار شنبه
+31 °C
24 اوت
3.46
62 %
6.43 m/s
WSW
1007 hPa
light rain
67 %
+31 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
05:49
12:01
18:12
19:23
پنج شنبه
+31 °C
25 اوت
7.91
66 %
6.61 m/s
WSW
1006 hPa
moderate rain
100 %
+31 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
05:49
12:00
18:11
19:23
جمعه
+31 °C
26 اوت
7.04
64 %
6.24 m/s
WSW
1005 hPa
moderate rain
94 %
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:49
12:00
18:11
19:22
شنبه
+32 °C
27 اوت
0.93
62 %
4.72 m/s
W
1005 hPa
light rain
93 %
+32 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
05:49
12:00
18:10
19:21
یکشنبه
+32 °C
28 اوت
12.88
60 %
3.01 m/s
SW
1005 hPa
moderate rain
100 %
+32 °C
+27 °C
+28 °C
+28 °C
05:49
11:59
18:10
19:21
دوشنبه
+31 °C
29 اوت
0.82
62 %
3.98 m/s
E
1006 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+26 °C
05:49
11:59
18:09
19:20
سهشنبه
+32 °C
30 اوت
4.67
62 %
4.92 m/s
E
1005 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
05:49
11:59
18:09
19:19
چهار شنبه
+33 °C
31 اوت
2.21
55 %
3.34 m/s
SSW
1004 hPa
light rain
24 %
+33 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:49
11:59
18:08
19:19
پنج شنبه
+30 °C
1 سپتامبر
5.56
65 %
2.81 m/s
W
1007 hPa
light rain
88 %
+30 °C
+27 °C
+31 °C
+26 °C
05:49
11:58
18:07
19:18
جمعه
+30 °C
2 سپتامبر
2.77
66 %
3.83 m/s
WSW
1008 hPa
light rain
99 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
05:49
11:58
18:07
19:18
شنبه
+30 °C
3 سپتامبر
4.09
68 %
3.72 m/s
S
1009 hPa
light rain
95 %
+30 °C
+27 °C
+30 °C
+26 °C
05:49
11:58
18:06
19:17
یکشنبه
+30 °C
4 سپتامبر
1.31
71 %
6.09 m/s
WSW
1009 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+28 °C
+30 °C
+26 °C
05:49
11:57
18:06
19:16
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+27 °C
05:49
صبح
+27 °C
12:02
روز
+30 °C
18:14
شب
+28 °C
19:26
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 81 %

سرعت باد 5.9 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 100

فشار 1007 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
تهَنه َن +07:00
05:08:36
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...