پیش بینی آب و هوا در تهَنه مي َ

9° 52.531 N 105° 40.564 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
06:30:09
0
87 %
3.44 m/s
WSW
1007 hPa
overcast clouds
100
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:48
12:00
18:13
19:25
فردا
+30 °C
20 اوت
3.98
66 %
6.91 m/s
W
1007 hPa
moderate rain
98 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
05:48
12:00
18:13
19:25
یکشنبه
+31 °C
21 اوت
4.12
61 %
5.59 m/s
W
1007 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
05:48
12:00
18:12
19:24
دوشنبه
+31 °C
22 اوت
6.05
59 %
4.26 m/s
WSW
1006 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
05:48
12:00
18:12
19:23
سهشنبه
+31 °C
23 اوت
1.24
61 %
4.06 m/s
W
1007 hPa
light rain
95 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:48
12:00
18:11
19:23
چهار شنبه
+34 °C
24 اوت
0.33
51 %
4.17 m/s
W
1007 hPa
light rain
77 %
+34 °C
+26 °C
+28 °C
+26 °C
05:48
11:59
18:11
19:22
پنج شنبه
+31 °C
25 اوت
1.1
63 %
5.05 m/s
W
1007 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+27 °C
+32 °C
+25 °C
05:48
11:59
18:10
19:22
جمعه
+31 °C
26 اوت
3.87
62 %
4.15 m/s
SW
1007 hPa
light rain
97 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:48
11:59
18:10
19:21
شنبه
+32 °C
27 اوت
1.05
60 %
2.64 m/s
SW
1007 hPa
light rain
91 %
+32 °C
+27 °C
+31 °C
+25 °C
05:48
11:58
18:09
19:20
یکشنبه
+31 °C
28 اوت
10.29
64 %
3.53 m/s
SE
1008 hPa
moderate rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+30 °C
+26 °C
05:48
11:58
18:08
19:20
دوشنبه
+31 °C
29 اوت
0.84
63 %
3.83 m/s
E
1008 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:48
11:58
18:08
19:19
سهشنبه
+31 °C
30 اوت
4
63 %
4.37 m/s
ENE
1007 hPa
light rain
95 %
+31 °C
+27 °C
+32 °C
+25 °C
05:48
11:58
18:07
19:18
چهار شنبه
+31 °C
31 اوت
4.82
66 %
3.18 m/s
SSE
1007 hPa
light rain
94 %
+31 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:48
11:57
18:07
19:18
پنج شنبه
+32 °C
1 سپتامبر
6.15
60 %
2.96 m/s
SSE
1007 hPa
moderate rain
92 %
+32 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:48
11:57
18:06
19:17
جمعه
+31 °C
2 سپتامبر
1.8
63 %
3.62 m/s
SSE
1008 hPa
light rain
90 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+26 °C
05:48
11:57
18:06
19:16
شنبه
+30 °C
3 سپتامبر
3.58
68 %
4.26 m/s
S
1009 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+27 °C
+32 °C
+25 °C
05:47
11:56
18:05
19:16
یکشنبه
+30 °C
4 سپتامبر
2.39
70 %
4.73 m/s
WSW
1009 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+27 °C
+30 °C
+26 °C
05:47
11:56
18:04
19:15
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+25 °C
05:48
صبح
+25 °C
12:00
روز
+30 °C
18:13
شب
+27 °C
19:25
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 87 %

سرعت باد 3.44 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 100

فشار 1007 hPa

فاز ماهسه ماهه آخر
زمان محلی
-
تهَنه مي َ +07:00
06:08:51
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...