پیش بینی آب و هوا در كسُم ترَ كُ بِ

9° 37 N 105° 39 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
07:47:40
0
82 %
2.41 m/s
ENE
1011 hPa
few clouds
16
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
05:45
11:45
17:45
18:54
امروز
+29 °C
7 اکتبر
8.26
73 %
4.18 m/s
ESE
1010 hPa
moderate rain
34 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
05:45
11:45
17:45
18:54
فردا
+26 °C
8 اکتبر
13.25
89 %
3.83 m/s
SE
1011 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+24 °C
+25 °C
05:45
11:45
17:44
18:54
یکشنبه
+25 °C
9 اکتبر
5.06
94 %
3.1 m/s
NE
1013 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:45
11:44
17:43
18:53
دوشنبه
+24 °C
10 اکتبر
33.27
97 %
1.63 m/s
N
1013 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:45
11:44
17:43
18:53
سهشنبه
+28 °C
11 اکتبر
10.28
78 %
3.11 m/s
S
1011 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
05:45
11:44
17:42
18:52
چهار شنبه
+27 °C
12 اکتبر
19.69
81 %
2.28 m/s
NNW
1010 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:45
11:43
17:42
18:52
پنج شنبه
+25 °C
13 اکتبر
2.37
91 %
4.7 m/s
N
1009 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+25 °C
+24 °C
05:45
11:43
17:41
18:51
جمعه
+28 °C
14 اکتبر
11.59
76 %
2.66 m/s
N
1008 hPa
moderate rain
98 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
05:45
11:43
17:41
18:51
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
8.51
83 %
3.88 m/s
NNW
1009 hPa
light rain
87 %
+26 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:45
11:43
17:40
18:51
یکشنبه
+26 °C
16 اکتبر
0.1
77 %
3.58 m/s
NW
1010 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
05:45
11:43
17:40
18:50
دوشنبه
+26 °C
17 اکتبر
0.18
80 %
2.49 m/s
N
1009 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:45
11:42
17:39
18:50
سهشنبه
+24 °C
18 اکتبر
19.11
94 %
2.5 m/s
WNW
1009 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:45
11:42
17:39
18:49
چهار شنبه
+24 °C
19 اکتبر
1.73
94 %
3.74 m/s
NNW
1010 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:45
11:42
17:39
18:49
پنج شنبه
+26 °C
20 اکتبر
3.18
82 %
2.79 m/s
WNW
1011 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
05:45
11:42
17:38
18:49
جمعه
+28 °C
21 اکتبر
6.87
76 %
4.06 m/s
WSW
1013 hPa
moderate rain
95 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:45
11:42
17:38
18:48
شنبه
+28 °C
22 اکتبر
12.77
78 %
2.73 m/s
SSW
1012 hPa
moderate rain
99 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:45
11:41
17:37
18:48
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+26 °C
05:45
صبح
+25 °C
11:45
روز
+29 °C
17:45
شب
+28 °C
18:54
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 82 %

سرعت باد 2.41 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 16

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسُم ترَ كُ بِ +07:00
07:10:41
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...