پیش بینی آب و هوا در كسُم كسَنگ بُ

9° 48.034 N 105° 40 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
07:40:45
0
83 %
2.31 m/s
ENE
1011 hPa
scattered clouds
49
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
05:45
11:45
17:44
18:54
امروز
+29 °C
7 اکتبر
7.52
73 %
3.66 m/s
SE
1010 hPa
moderate rain
47 %
+29 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
05:45
11:45
17:44
18:54
فردا
+26 °C
8 اکتبر
8.38
90 %
3.66 m/s
SE
1011 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
05:45
11:44
17:44
18:54
یکشنبه
+25 °C
9 اکتبر
4.45
92 %
3.44 m/s
ENE
1013 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
05:45
11:44
17:43
18:53
دوشنبه
+24 °C
10 اکتبر
32.77
97 %
1.79 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+24 °C
05:45
11:44
17:43
18:53
سهشنبه
+28 °C
11 اکتبر
14.3
76 %
2.58 m/s
S
1011 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
05:45
11:44
17:42
18:52
چهار شنبه
+27 °C
12 اکتبر
20.22
80 %
2.9 m/s
NNW
1010 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:45
11:43
17:42
18:52
پنج شنبه
+25 °C
13 اکتبر
1.79
88 %
4.25 m/s
N
1009 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+23 °C
+25 °C
+24 °C
05:45
11:43
17:41
18:51
جمعه
+28 °C
14 اکتبر
8.27
74 %
3.25 m/s
N
1008 hPa
moderate rain
97 %
+28 °C
+25 °C
+28 °C
+23 °C
05:45
11:43
17:41
18:51
شنبه
+24 °C
15 اکتبر
11.65
91 %
3.05 m/s
N
1009 hPa
moderate rain
99 %
+24 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
05:45
11:43
17:40
18:50
یکشنبه
+26 °C
16 اکتبر
0.22
76 %
3.58 m/s
N
1010 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+25 °C
+28 °C
+23 °C
05:45
11:42
17:40
18:50
دوشنبه
+26 °C
17 اکتبر
0.32
79 %
2.5 m/s
N
1009 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
05:45
11:42
17:39
18:50
سهشنبه
+24 °C
18 اکتبر
22.44
96 %
2.74 m/s
NW
1009 hPa
moderate rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:45
11:42
17:39
18:49
چهار شنبه
+24 °C
19 اکتبر
2.24
94 %
3.57 m/s
NNW
1010 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
05:45
11:42
17:38
18:49
پنج شنبه
+26 °C
20 اکتبر
1.7
83 %
2.13 m/s
NW
1011 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
05:45
11:42
17:38
18:48
جمعه
+29 °C
21 اکتبر
4.89
72 %
4.4 m/s
WSW
1013 hPa
moderate rain
88 %
+29 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:45
11:42
17:38
18:48
شنبه
+29 °C
22 اکتبر
17.67
74 %
2.37 m/s
WSW
1012 hPa
moderate rain
100 %
+29 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
05:46
11:41
17:37
18:48
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+26 °C
05:45
صبح
+25 °C
11:45
روز
+29 °C
17:44
شب
+29 °C
18:54
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 2.31 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 49

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسُم كسَنگ بُ +07:00
07:10:08
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...