پیش بینی آب و هوا در كهِمهُندُرُ

-17° 41.216 S 31° 33.767 E
آب و هوا در حال حاضر
+9 °C
03:07:02
0
64 %
0.83 m/s
E
1021 hPa
clear sky
0
+23 °C
+13 °C
+24 °C
+9 °C
06:16
11:59
17:42
18:56
امروز
+23 °C
8 اوت
0
19 %
2.3 m/s
NE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+13 °C
+24 °C
+9 °C
06:16
11:59
17:42
18:56
فردا
+25 °C
9 اوت
0
17 %
3.84 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+15 °C
+25 °C
+10 °C
06:16
11:59
17:42
18:56
چهار شنبه
+25 °C
10 اوت
0
24 %
3.26 m/s
ENE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+14 °C
+25 °C
+11 °C
06:15
11:59
17:42
18:56
پنج شنبه
+23 °C
11 اوت
0
29 %
3.43 m/s
NE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+14 °C
+23 °C
+10 °C
06:15
11:58
17:42
18:56
جمعه
+23 °C
12 اوت
0
31 %
2.91 m/s
NE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+15 °C
+24 °C
+11 °C
06:14
11:58
17:43
18:56
شنبه
+26 °C
13 اوت
0
25 %
2.38 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+16 °C
+26 °C
+12 °C
06:14
11:58
17:43
18:57
یکشنبه
+28 °C
14 اوت
0
18 %
6.36 m/s
SE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+14 °C
+29 °C
+14 °C
06:13
11:58
17:43
18:57
دوشنبه
+21 °C
15 اوت
0
43 %
4.91 m/s
SSE
1021 hPa
sky is clear
1 %
+21 °C
+10 °C
+20 °C
+12 °C
06:12
11:58
17:43
18:57
سهشنبه
+22 °C
16 اوت
0
39 %
3.95 m/s
NE
1021 hPa
broken clouds
70 %
+22 °C
+12 °C
+22 °C
+8 °C
06:12
11:58
17:43
18:57
چهار شنبه
+24 °C
17 اوت
0
20 %
2.26 m/s
N
1018 hPa
few clouds
22 %
+24 °C
+14 °C
+25 °C
+9 °C
06:11
11:57
17:44
18:57
پنج شنبه
+29 °C
18 اوت
0
14 %
5.55 m/s
SSE
1016 hPa
sky is clear
7 %
+29 °C
+15 °C
+26 °C
+12 °C
06:10
11:57
17:44
18:57
جمعه
+22 °C
19 اوت
0
39 %
4.55 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
2 %
+22 °C
+11 °C
+23 °C
+11 °C
06:10
11:57
17:44
18:57
شنبه
+21 °C
20 اوت
0
38 %
3.55 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
3 %
+21 °C
+10 °C
+21 °C
+9 °C
06:09
11:57
17:44
18:57
یکشنبه
+20 °C
21 اوت
0
27 %
4.15 m/s
NE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+10 °C
+21 °C
+7 °C
06:08
11:56
17:44
18:58
دوشنبه
+22 °C
22 اوت
0
27 %
2.73 m/s
NNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+13 °C
+23 °C
+7 °C
06:08
11:56
17:45
18:58
سهشنبه
+26 °C
23 اوت
0
20 %
3.13 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+18 °C
+26 °C
+10 °C
06:07
11:56
17:45
18:58
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+9 °C
06:16
صبح
+9 °C
11:59
روز
+23 °C
17:42
شب
+24 °C
18:56
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 64 %

سرعت باد 0.83 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كهِمهُندُرُ +02:00
03:08:03
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...