پیش بینی آب و هوا در كهِِف مَنگوِندِ

-17° 47.753 S 31° 59.412 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
16:28:04
0
22 %
3.65 m/s
ENE
1015 hPa
clear sky
0
+23 °C
+13 °C
+24 °C
+10 °C
06:13
11:57
17:40
18:54
امروز
+23 °C
11 اوت
0
32 %
3.79 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+13 °C
+24 °C
+10 °C
06:13
11:57
17:40
18:54
فردا
+23 °C
12 اوت
0
30 %
3.23 m/s
NE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+14 °C
+24 °C
+10 °C
06:13
11:57
17:41
18:55
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
26 %
2.34 m/s
NNE
1016 hPa
sky is clear
2 %
+25 °C
+15 °C
+26 °C
+12 °C
06:12
11:56
17:41
18:55
یکشنبه
+26 °C
14 اوت
0
22 %
2.65 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+17 °C
+27 °C
+13 °C
06:11
11:56
17:41
18:55
دوشنبه
+30 °C
15 اوت
0
16 %
4.27 m/s
SSE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+13 °C
+28 °C
+15 °C
06:11
11:56
17:41
18:55
سهشنبه
+22 °C
16 اوت
0
42 %
4.27 m/s
NE
1020 hPa
sky is clear
7 %
+22 °C
+13 °C
+23 °C
+11 °C
06:10
11:56
17:42
18:55
چهار شنبه
+24 °C
17 اوت
0
32 %
3.5 m/s
NE
1018 hPa
sky is clear
2 %
+24 °C
+14 °C
+25 °C
+11 °C
06:09
11:56
17:42
18:55
پنج شنبه
+26 °C
18 اوت
0
23 %
2.46 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
7 %
+26 °C
+17 °C
+27 °C
+12 °C
06:09
11:55
17:42
18:55
جمعه
+28 °C
19 اوت
0
13 %
6.13 m/s
SE
1015 hPa
sky is clear
1 %
+28 °C
+16 °C
+28 °C
+15 °C
06:08
11:55
17:42
18:56
شنبه
+22 °C
20 اوت
0
40 %
4.18 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
7 %
+22 °C
+12 °C
+21 °C
+11 °C
06:07
11:55
17:42
18:56
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0
28 %
4 m/s
NNE
1019 hPa
sky is clear
5 %
+23 °C
+13 °C
+24 °C
+9 °C
06:07
11:55
17:43
18:56
دوشنبه
+24 °C
22 اوت
0
28 %
3.36 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+14 °C
+25 °C
+9 °C
06:06
11:54
17:43
18:56
سهشنبه
+26 °C
23 اوت
0
21 %
3.73 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+16 °C
+27 °C
+11 °C
06:05
11:54
17:43
18:56
چهار شنبه
+27 °C
24 اوت
0
27 %
5.24 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+19 °C
+27 °C
+14 °C
06:05
11:54
17:43
18:56
پنج شنبه
+27 °C
25 اوت
0.61
28 %
5.41 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
3 %
+27 °C
+19 °C
+25 °C
+16 °C
06:04
11:54
17:43
18:56
جمعه
+25 °C
26 اوت
1.38
32 %
6.13 m/s
ENE
1017 hPa
light rain
36 %
+25 °C
+17 °C
+24 °C
+15 °C
06:03
11:53
17:44
18:56
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+25 °C
06:13
صبح
+10 °C
11:57
روز
+23 °C
17:40
شب
+24 °C
18:54
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 22 %

سرعت باد 3.65 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كهِِف مَنگوِندِ +02:00
16:08:04
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...