پیش بینی آب و هوا در فَِتهِرستُنِ

-18° 42.632 S 30° 50.003 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
16:14:27
0
21 %
3.5 m/s
ESE
1016 hPa
clear sky
0
+24 °C
+13 °C
+21 °C
+10 °C
06:19
12:01
17:44
18:58
امروز
+24 °C
11 اوت
0
24 %
3.62 m/s
ESE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+13 °C
+21 °C
+10 °C
06:19
12:01
17:44
18:58
فردا
+26 °C
12 اوت
0
21 %
2.65 m/s
NE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+14 °C
+19 °C
+10 °C
06:18
12:01
17:44
18:59
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
21 %
3.12 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+16 °C
+26 °C
+11 °C
06:18
12:01
17:45
18:59
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
0
20 %
4.03 m/s
NW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+17 °C
+27 °C
+12 °C
06:17
12:01
17:45
18:59
دوشنبه
+23 °C
15 اوت
0
30 %
6.44 m/s
SE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+10 °C
+21 °C
+14 °C
06:16
12:01
17:45
18:59
سهشنبه
+21 °C
16 اوت
0
43 %
5.47 m/s
ESE
1020 hPa
broken clouds
83 %
+21 °C
+13 °C
+24 °C
+10 °C
06:16
12:00
17:45
18:59
چهار شنبه
+27 °C
17 اوت
0
24 %
2.86 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
2 %
+27 °C
+15 °C
+26 °C
+10 °C
06:15
12:00
17:46
18:59
پنج شنبه
+27 °C
18 اوت
0
22 %
4.03 m/s
WNW
1014 hPa
sky is clear
3 %
+27 °C
+17 °C
+28 °C
+12 °C
06:14
12:00
17:46
18:59
جمعه
+24 °C
19 اوت
0
11 %
6.71 m/s
SE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+14 °C
+24 °C
+13 °C
06:14
12:00
17:46
19:00
شنبه
+17 °C
20 اوت
0
53 %
7.08 m/s
ESE
1024 hPa
broken clouds
69 %
+17 °C
+12 °C
+20 °C
+10 °C
06:13
12:00
17:46
19:00
یکشنبه
+22 °C
21 اوت
0
25 %
4.08 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+12 °C
+23 °C
+8 °C
06:12
11:59
17:46
19:00
دوشنبه
+27 °C
22 اوت
0
21 %
2.75 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+15 °C
+25 °C
+9 °C
06:12
11:59
17:47
19:00
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
0
15 %
4.99 m/s
N
1012 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+17 °C
+28 °C
+12 °C
06:11
11:59
17:47
19:00
چهار شنبه
+27 °C
24 اوت
0
22 %
6.73 m/s
NW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+16 °C
+27 °C
+12 °C
06:10
11:59
17:47
19:00
پنج شنبه
+26 °C
25 اوت
1.92
28 %
6.49 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
29 %
+26 °C
+16 °C
+23 °C
+11 °C
06:09
11:58
17:47
19:00
جمعه
+22 °C
26 اوت
0.75
40 %
7.06 m/s
E
1018 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+14 °C
+20 °C
+14 °C
06:09
11:58
17:47
19:01
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+24 °C
06:19
صبح
+10 °C
12:01
روز
+24 °C
17:44
شب
+21 °C
18:58
شب
+13 °C
میزان بارش 0

رطوبت 21 %

سرعت باد 3.5 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1016 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
فَِتهِرستُنِ +02:00
16:08:27
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...