پیش بینی آب و هوا در فُمبِ

-17° 20 S 32° 59 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
16:25:29
0
25 %
3.83 m/s
ENE
1016 hPa
clear sky
0
+22 °C
+14 °C
+24 °C
+10 °C
06:09
11:53
17:37
18:51
امروز
+22 °C
11 اوت
0
36 %
3.83 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+14 °C
+24 °C
+10 °C
06:09
11:53
17:37
18:51
فردا
+22 °C
12 اوت
0
32 %
3.48 m/s
ENE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+14 °C
+23 °C
+10 °C
06:08
11:53
17:37
18:51
شنبه
+25 °C
13 اوت
0
27 %
2.86 m/s
NNE
1016 hPa
few clouds
17 %
+25 °C
+15 °C
+26 °C
+11 °C
06:07
11:52
17:37
18:51
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
0
21 %
2.79 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+17 °C
+27 °C
+13 °C
06:07
11:52
17:38
18:51
دوشنبه
+31 °C
15 اوت
0
15 %
5.18 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+14 °C
+29 °C
+14 °C
06:06
11:52
17:38
18:51
سهشنبه
+21 °C
16 اوت
0
44 %
5.31 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
10 %
+21 °C
+13 °C
+21 °C
+10 °C
06:06
11:52
17:38
18:52
چهار شنبه
+24 °C
17 اوت
0
36 %
3.92 m/s
NE
1018 hPa
sky is clear
3 %
+24 °C
+15 °C
+24 °C
+10 °C
06:05
11:52
17:38
18:52
پنج شنبه
+27 °C
18 اوت
0
25 %
2.41 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
7 %
+27 °C
+17 °C
+27 °C
+12 °C
06:04
11:51
17:39
18:52
جمعه
+29 °C
19 اوت
0
14 %
3.47 m/s
SSE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+15 °C
+29 °C
+14 °C
06:04
11:51
17:39
18:52
شنبه
+22 °C
20 اوت
0
40 %
5.45 m/s
E
1021 hPa
scattered clouds
36 %
+22 °C
+14 °C
+21 °C
+10 °C
06:03
11:51
17:39
18:52
یکشنبه
+21 °C
21 اوت
0
35 %
4.44 m/s
NE
1020 hPa
sky is clear
2 %
+21 °C
+13 °C
+22 °C
+8 °C
06:02
11:51
17:39
18:52
دوشنبه
+24 °C
22 اوت
0
30 %
3.69 m/s
NNE
1016 hPa
sky is clear
4 %
+24 °C
+14 °C
+24 °C
+9 °C
06:02
11:50
17:39
18:52
سهشنبه
+26 °C
23 اوت
0
22 %
3.74 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
4 %
+26 °C
+17 °C
+27 °C
+11 °C
06:01
11:50
17:39
18:52
چهار شنبه
+27 °C
24 اوت
0
29 %
4.89 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+19 °C
+27 °C
+14 °C
06:00
11:50
17:40
18:52
پنج شنبه
+27 °C
25 اوت
0
29 %
6.13 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
1 %
+27 °C
+20 °C
+27 °C
+14 °C
06:00
11:50
17:40
18:52
جمعه
+24 °C
26 اوت
0.97
37 %
6.45 m/s
E
1017 hPa
light rain
96 %
+24 °C
+17 °C
+25 °C
+15 °C
05:59
11:49
17:40
18:53
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+24 °C
06:09
صبح
+10 °C
11:53
روز
+22 °C
17:37
شب
+24 °C
18:51
شب
+14 °C
میزان بارش 0

رطوبت 25 %

سرعت باد 3.83 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1016 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
فُمبِ +02:00
16:08:29
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...