پیش بینی آب و هوا در ِنُرُ

-18° 28 S 31° 31 E
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
17:04:28
0
24 %
2.53 m/s
SE
1016 hPa
clear sky
0
+21 °C
+11 °C
+21 °C
+8 °C
06:16
11:59
17:42
18:56
امروز
+21 °C
11 اوت
0
30 %
2.72 m/s
SE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+11 °C
+21 °C
+8 °C
06:16
11:59
17:42
18:56
فردا
+23 °C
12 اوت
0
26 %
2.61 m/s
NE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+12 °C
+22 °C
+9 °C
06:15
11:59
17:42
18:56
شنبه
+24 °C
13 اوت
0
23 %
3.51 m/s
NNE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+14 °C
+24 °C
+10 °C
06:15
11:58
17:42
18:56
یکشنبه
+25 °C
14 اوت
0
22 %
4.14 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+16 °C
+25 °C
+12 °C
06:14
11:58
17:42
18:56
دوشنبه
+24 °C
15 اوت
0
18 %
5.64 m/s
SSE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+10 °C
+20 °C
+13 °C
06:13
11:58
17:43
18:56
سهشنبه
+22 °C
16 اوت
0
37 %
4.17 m/s
SE
1019 hPa
sky is clear
9 %
+22 °C
+11 °C
+22 °C
+9 °C
06:13
11:58
17:43
18:57
چهار شنبه
+24 °C
17 اوت
0
27 %
3.2 m/s
NNE
1017 hPa
sky is clear
3 %
+24 °C
+13 °C
+24 °C
+10 °C
06:12
11:58
17:43
18:57
پنج شنبه
+26 °C
18 اوت
0
22 %
2.72 m/s
NNE
1015 hPa
scattered clouds
34 %
+26 °C
+16 °C
+26 °C
+11 °C
06:11
11:57
17:43
18:57
جمعه
+24 °C
19 اوت
0
12 %
5.9 m/s
SSE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+13 °C
+23 °C
+12 °C
06:11
11:57
17:43
18:57
شنبه
+19 °C
20 اوت
0
41 %
6.58 m/s
SE
1022 hPa
few clouds
15 %
+19 °C
+9 °C
+19 °C
+9 °C
06:10
11:57
17:44
18:57
یکشنبه
+22 °C
21 اوت
0
26 %
2.92 m/s
SSE
1019 hPa
sky is clear
1 %
+22 °C
+11 °C
+22 °C
+7 °C
06:09
11:57
17:44
18:57
دوشنبه
+24 °C
22 اوت
0
23 %
3.98 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+13 °C
+23 °C
+8 °C
06:09
11:56
17:44
18:57
سهشنبه
+25 °C
23 اوت
0
19 %
4.35 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+16 °C
+25 °C
+11 °C
06:08
11:56
17:44
18:58
چهار شنبه
+25 °C
24 اوت
0
25 %
6.34 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+18 °C
+25 °C
+13 °C
06:07
11:56
17:45
18:58
پنج شنبه
+25 °C
25 اوت
0.65
28 %
6.4 m/s
NNE
1015 hPa
light rain
0 %
+25 °C
+13 °C
+22 °C
+13 °C
06:06
11:56
17:45
18:58
جمعه
+21 °C
26 اوت
4.16
38 %
5.65 m/s
ENE
1018 hPa
light rain
100 %
+21 °C
+12 °C
+15 °C
+11 °C
06:06
11:55
17:45
18:58
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+21 °C
06:16
صبح
+8 °C
11:59
روز
+21 °C
17:42
شب
+21 °C
18:56
شب
+11 °C
میزان بارش 0

رطوبت 24 %

سرعت باد 2.53 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 0

فشار 1016 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِنُرُ +02:00
17:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...