پیش بینی آب و هوا در مبِفَرَ

-18° 10.14 S 31° 18.634 E
آب و هوا در حال حاضر
+8 °C
02:51:36
0
61 %
2.28 m/s
NNE
1021 hPa
clear sky
0
+23 °C
+12 °C
+22 °C
+7 °C
06:18
12:00
17:42
18:56
امروز
+23 °C
8 اوت
0
15 %
2.4 m/s
NNE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+12 °C
+22 °C
+7 °C
06:18
12:00
17:42
18:56
فردا
+24 °C
9 اوت
0
14 %
4.38 m/s
SSE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+11 °C
+23 °C
+9 °C
06:17
12:00
17:42
18:57
چهار شنبه
+22 °C
10 اوت
0
24 %
3.87 m/s
SSE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+11 °C
+21 °C
+9 °C
06:17
12:00
17:42
18:57
پنج شنبه
+22 °C
11 اوت
0
23 %
3.58 m/s
NE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+13 °C
+22 °C
+8 °C
06:16
11:59
17:43
18:57
جمعه
+22 °C
12 اوت
0
26 %
2.9 m/s
NNE
1018 hPa
sky is clear
2 %
+22 °C
+13 °C
+23 °C
+10 °C
06:16
11:59
17:43
18:57
شنبه
+24 °C
13 اوت
0
24 %
3.8 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+15 °C
+24 °C
+11 °C
06:15
11:59
17:43
18:57
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
0
16 %
6.55 m/s
SSE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+11 °C
+26 °C
+13 °C
06:14
11:59
17:43
18:57
دوشنبه
+14 °C
15 اوت
0
63 %
6.62 m/s
SE
1024 hPa
broken clouds
73 %
+14 °C
+8 °C
+17 °C
+10 °C
06:14
11:59
17:44
18:57
سهشنبه
+20 °C
16 اوت
0
31 %
2.82 m/s
NNE
1021 hPa
sky is clear
0 %
+20 °C
+9 °C
+21 °C
+6 °C
06:13
11:59
17:44
18:58
چهار شنبه
+24 °C
17 اوت
0
15 %
3.6 m/s
N
1017 hPa
broken clouds
57 %
+24 °C
+11 °C
+22 °C
+6 °C
06:13
11:58
17:44
18:58
پنج شنبه
+26 °C
18 اوت
0
11 %
2.53 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
6 %
+26 °C
+13 °C
+24 °C
+9 °C
06:12
11:58
17:44
18:58
جمعه
+27 °C
19 اوت
0
12 %
5.8 m/s
SE
1015 hPa
sky is clear
2 %
+27 °C
+10 °C
+24 °C
+12 °C
06:11
11:58
17:45
18:58
شنبه
+22 °C
20 اوت
0
34 %
4.74 m/s
SE
1019 hPa
broken clouds
52 %
+22 °C
+11 °C
+22 °C
+12 °C
06:11
11:58
17:45
18:58
یکشنبه
+25 °C
21 اوت
0
17 %
4.21 m/s
NE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+14 °C
+24 °C
+10 °C
06:10
11:57
17:45
18:58
دوشنبه
+25 °C
22 اوت
0
10 %
5.19 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+13 °C
+24 °C
+11 °C
06:09
11:57
17:45
18:58
سهشنبه
+25 °C
23 اوت
0
12 %
2.6 m/s
NE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+29 °C
+29 °C
+9 °C
06:08
11:57
17:45
18:59
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+8 °C
06:18
صبح
+7 °C
12:00
روز
+23 °C
17:42
شب
+22 °C
18:56
شب
+12 °C
میزان بارش 0

رطوبت 61 %

سرعت باد 2.28 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مبِفَرَ +02:00
02:08:37
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...