پیش بینی آب و هوا در َنتِلُپِ مِنِ

-21° 3 S 28° 27 E
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
11:03:02
0
27 %
7.53 m/s
E
1019 hPa
clear sky
0
+28 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:50
11:56
18:03
19:17
امروز
+28 °C
28 سپتامبر
0
27 %
7.73 m/s
E
1019 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:50
11:56
18:03
19:17
فردا
+26 °C
29 سپتامبر
0
34 %
5.9 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+20 °C
+28 °C
+17 °C
05:49
11:56
18:04
19:18
جمعه
+30 °C
30 سپتامبر
0
21 %
4.22 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+21 °C
+32 °C
+17 °C
05:48
11:56
18:04
19:18
شنبه
+33 °C
1 اکتبر
0
12 %
5.76 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+23 °C
+34 °C
+19 °C
05:47
11:55
18:04
19:18
یکشنبه
+31 °C
2 اکتبر
0
22 %
6.58 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+22 °C
+32 °C
+19 °C
05:46
11:55
18:04
19:19
دوشنبه
+33 °C
3 اکتبر
0
16 %
5.64 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+23 °C
+34 °C
+18 °C
05:45
11:55
18:05
19:19
سهشنبه
+36 °C
4 اکتبر
0
9 %
6.34 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+26 °C
+35 °C
+20 °C
05:44
11:54
18:05
19:19
چهار شنبه
+32 °C
5 اکتبر
0
22 %
6.92 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+32 °C
+20 °C
05:43
11:54
18:05
19:20
پنج شنبه
+28 °C
6 اکتبر
0
32 %
6.97 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
5 %
+28 °C
+20 °C
+29 °C
+18 °C
05:42
11:54
18:06
19:20
جمعه
+29 °C
7 اکتبر
0
27 %
7.03 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+21 °C
+31 °C
+17 °C
05:41
11:54
18:06
19:20
شنبه
+32 °C
8 اکتبر
0
19 %
5.03 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
1 %
+32 °C
+24 °C
+33 °C
+17 °C
05:40
11:53
18:06
19:21
یکشنبه
+32 °C
9 اکتبر
0
20 %
7.38 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
2 %
+32 °C
+24 °C
+32 °C
+19 °C
05:40
11:53
18:06
19:21
دوشنبه
+32 °C
10 اکتبر
0
21 %
5.98 m/s
E
1012 hPa
scattered clouds
34 %
+32 °C
+24 °C
+32 °C
+18 °C
05:39
11:53
18:07
19:22
سهشنبه
+34 °C
11 اکتبر
1.12
16 %
5.8 m/s
NNE
1010 hPa
light rain
73 %
+34 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
05:38
11:52
18:07
19:22
چهار شنبه
+34 °C
12 اکتبر
0.45
15 %
5.65 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
82 %
+34 °C
+26 °C
+34 °C
+21 °C
05:37
11:52
18:07
19:23
پنج شنبه
+35 °C
13 اکتبر
1.85
17 %
7.99 m/s
S
1012 hPa
light rain
17 %
+35 °C
+25 °C
+24 °C
+21 °C
05:36
11:52
18:08
19:23
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+28 °C
05:50
صبح
+19 °C
11:56
روز
+28 °C
18:03
شب
+28 °C
19:17
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 27 %

سرعت باد 7.53 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1019 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
َنتِلُپِ مِنِ +02:00
11:09:02
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...