َنتِنُِر (زیمبابوه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در َنتِنُِر

-20° 59 S 29° 2 E
آب و هوا در حال حاضر
+20 °C
08:46:46
0
61 %
4.83 m/s
E
1021 hPa
overcast clouds
90
+22 °C
+19 °C
+30 °C
+17 °C
05:13
11:52
18:32
19:55
امروز
+22 °C
1 دسامبر
0
52 %
5.57 m/s
ESE
1020 hPa
broken clouds
82 %
+22 °C
+19 °C
+30 °C
+17 °C
05:13
11:52
18:32
19:55
فردا
+31 °C
2 دسامبر
0
13 %
6.06 m/s
ESE
1014 hPa
few clouds
23 %
+31 °C
+21 °C
+32 °C
+16 °C
05:13
11:53
18:32
19:56
یکشنبه
+33 °C
3 دسامبر
0
13 %
6.08 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
5 %
+33 °C
+22 °C
+34 °C
+17 °C
05:13
11:53
18:33
19:56
دوشنبه
+35 °C
4 دسامبر
0
12 %
6.57 m/s
ESE
1010 hPa
few clouds
19 %
+35 °C
+23 °C
+34 °C
+18 °C
05:13
11:53
18:33
19:57
سهشنبه
+36 °C
5 دسامبر
0
11 %
7.51 m/s
ESE
1011 hPa
scattered clouds
39 %
+36 °C
+26 °C
+35 °C
+19 °C
05:14
11:54
18:34
19:58
چهار شنبه
+25 °C
6 دسامبر
0
48 %
7.97 m/s
E
1019 hPa
overcast clouds
96 %
+25 °C
+19 °C
+32 °C
+18 °C
05:14
11:54
18:35
19:59
پنج شنبه
+29 °C
7 دسامبر
0.23
34 %
7.98 m/s
E
1016 hPa
light rain
37 %
+29 °C
+22 °C
+32 °C
+19 °C
05:14
11:55
18:35
19:59
جمعه
+32 °C
8 دسامبر
0
29 %
4.92 m/s
ENE
1012 hPa
overcast clouds
97 %
+32 °C
+24 °C
+33 °C
+17 °C
05:14
11:55
18:36
20:00
شنبه
+36 °C
9 دسامبر
0
22 %
5.57 m/s
NE
1010 hPa
few clouds
11 %
+36 °C
+26 °C
+36 °C
+20 °C
05:14
11:56
18:37
20:01
یکشنبه
+37 °C
10 دسامبر
1.93
18 %
4.68 m/s
N
1008 hPa
light rain
6 %
+37 °C
+24 °C
+33 °C
+23 °C
05:15
11:56
18:37
20:02
دوشنبه
+36 °C
11 دسامبر
9.23
24 %
6.28 m/s
SE
1009 hPa
moderate rain
28 %
+36 °C
+24 °C
+23 °C
+22 °C
05:15
11:56
18:38
20:02
سهشنبه
+34 °C
12 دسامبر
1.62
29 %
7.04 m/s
NW
1009 hPa
light rain
53 %
+34 °C
+26 °C
+26 °C
+21 °C
05:15
11:57
18:39
20:03
چهار شنبه
+34 °C
13 دسامبر
1.13
27 %
8.18 m/s
N
1009 hPa
light rain
67 %
+34 °C
+23 °C
+27 °C
+24 °C
05:16
11:57
18:39
20:04
پنج شنبه
+25 °C
14 دسامبر
2.51
60 %
3.27 m/s
E
1013 hPa
light rain
97 %
+25 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
05:16
11:58
18:40
20:04
جمعه
+30 °C
15 دسامبر
6.19
44 %
4.36 m/s
NNE
1008 hPa
light rain
80 %
+30 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
05:16
11:58
18:40
20:05
شنبه
+30 °C
16 دسامبر
10.74
43 %
6.37 m/s
ESE
1009 hPa
moderate rain
94 %
+30 °C
+19 °C
+25 °C
+20 °C
05:17
11:59
18:41
20:06
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+20 °C
05:13
صبح
+17 °C
11:52
روز
+22 °C
18:32
شب
+30 °C
19:55
شب
+19 °C
میزان بارش 0

رطوبت 61 %

سرعت باد 4.83 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 90

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َنتِنُِر +02:00
08:12:47
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...