پیش بینی آب و هوا در َنتِنُِر

-20° 59 S 29° 2 E
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
00:45:22
0
58 %
4.29 m/s
ESE
1015 hPa
scattered clouds
26
+30 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:15
11:56
18:37
20:02
فردا
+30 °C
10 دسامبر
0
34 %
6.55 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
3 %
+30 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:15
11:56
18:37
20:02
یکشنبه
+32 °C
11 دسامبر
0
29 %
5.65 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
3 %
+32 °C
+25 °C
+30 °C
+20 °C
05:15
11:57
18:38
20:03
دوشنبه
+31 °C
12 دسامبر
0
34 %
6.54 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
9 %
+31 °C
+24 °C
+31 °C
+21 °C
05:15
11:57
18:39
20:03
سهشنبه
+31 °C
13 دسامبر
0
36 %
5.96 m/s
E
1014 hPa
broken clouds
57 %
+31 °C
+23 °C
+31 °C
+20 °C
05:16
11:57
18:39
20:04
چهار شنبه
+32 °C
14 دسامبر
0.11
31 %
4.38 m/s
E
1011 hPa
light rain
77 %
+32 °C
+27 °C
+34 °C
+20 °C
05:16
11:58
18:40
20:05
پنج شنبه
+35 °C
15 دسامبر
4.05
25 %
4.68 m/s
NW
1008 hPa
light rain
53 %
+35 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
05:16
11:58
18:40
20:05
جمعه
+32 °C
16 دسامبر
6.48
33 %
5.77 m/s
NNE
1007 hPa
moderate rain
100 %
+32 °C
+22 °C
+26 °C
+20 °C
05:17
11:59
18:41
20:06
شنبه
+32 °C
17 دسامبر
6.24
36 %
7.01 m/s
N
1006 hPa
moderate rain
88 %
+32 °C
+23 °C
+24 °C
+22 °C
05:17
11:59
18:42
20:06
یکشنبه
+29 °C
18 دسامبر
5.01
48 %
3.49 m/s
NNW
1009 hPa
light rain
97 %
+29 °C
+21 °C
+24 °C
+21 °C
05:18
12:00
18:42
20:07
دوشنبه
+26 °C
19 دسامبر
3.78
57 %
6.88 m/s
E
1010 hPa
light rain
98 %
+26 °C
+19 °C
+29 °C
+19 °C
05:18
12:00
18:43
20:08
سهشنبه
+17 °C
20 دسامبر
4.92
90 %
6.73 m/s
ESE
1017 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+15 °C
+16 °C
+18 °C
05:19
12:01
18:43
20:08
چهار شنبه
+15 °C
21 دسامبر
7.4
95 %
5.03 m/s
SE
1018 hPa
light rain
100 %
+15 °C
+16 °C
+15 °C
+14 °C
05:19
12:01
18:44
20:09
پنج شنبه
+21 °C
22 دسامبر
0.17
79 %
3.32 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
100 %
+21 °C
+20 °C
+25 °C
+17 °C
05:20
12:02
18:44
20:09
جمعه
+29 °C
23 دسامبر
0
42 %
5.4 m/s
E
1012 hPa
scattered clouds
26 %
+29 °C
+22 °C
+30 °C
+18 °C
05:20
12:02
18:45
20:10
شنبه
+30 °C
24 دسامبر
0
31 %
6.63 m/s
E
1012 hPa
overcast clouds
87 %
+30 °C
+22 °C
+30 °C
+19 °C
05:21
12:03
18:45
20:10
یکشنبه
+30 °C
25 دسامبر
0
36 %
4.18 m/s
E
1012 hPa
overcast clouds
97 %
+30 °C
+32 °C
+32 °C
+19 °C
05:21
12:03
18:46
20:10
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+21 °C
05:15
صبح
+19 °C
11:56
روز
+30 °C
18:37
شب
+28 °C
20:02
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 58 %

سرعت باد 4.29 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 26

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َنتِنُِر +02:00
01:12:50
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...