پیش بینی آب و هوا در كُللِِن بَون

-21° 0 S 29° 13 E
آب و هوا در حال حاضر
+20 °C
02:33:35
0
29 %
2.48 m/s
NNE
1014 hPa
clear sky
0
+35 °C
+26 °C
+35 °C
+20 °C
05:38
11:50
18:03
19:17
امروز
+35 °C
7 اکتبر
0
12 %
7.56 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+26 °C
+35 °C
+20 °C
05:38
11:50
18:03
19:17
فردا
+27 °C
8 اکتبر
0
35 %
8.15 m/s
E
1020 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+19 °C
+30 °C
+17 °C
05:37
11:50
18:03
19:18
یکشنبه
+33 °C
9 اکتبر
0
12 %
6.77 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+33 °C
+16 °C
05:36
11:50
18:03
19:18
دوشنبه
+34 °C
10 اکتبر
0
9 %
8.24 m/s
ENE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+33 °C
+18 °C
05:36
11:50
18:04
19:19
سهشنبه
+33 °C
11 اکتبر
0
7 %
7.01 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+34 °C
+18 °C
05:35
11:49
18:04
19:19
چهار شنبه
+33 °C
12 اکتبر
0
11 %
6.1 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+34 °C
+18 °C
05:34
11:49
18:04
19:19
پنج شنبه
+34 °C
13 اکتبر
0
9 %
5.19 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+23 °C
+35 °C
+19 °C
05:33
11:49
18:05
19:20
جمعه
+36 °C
14 اکتبر
0
10 %
6.31 m/s
NNE
1009 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+24 °C
+36 °C
+20 °C
05:32
11:49
18:05
19:20
شنبه
+38 °C
15 اکتبر
0
8 %
5.94 m/s
N
1006 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+26 °C
+37 °C
+20 °C
05:31
11:48
18:05
19:21
یکشنبه
+35 °C
16 اکتبر
0
16 %
8.32 m/s
ESE
1010 hPa
few clouds
17 %
+35 °C
+17 °C
+35 °C
+22 °C
05:31
11:48
18:06
19:21
دوشنبه
+16 °C
17 اکتبر
0.87
87 %
6.91 m/s
ESE
1022 hPa
light rain
100 %
+16 °C
+15 °C
+17 °C
+16 °C
05:30
11:48
18:06
19:22
سهشنبه
+24 °C
18 اکتبر
0.43
49 %
6.86 m/s
ENE
1019 hPa
light rain
78 %
+24 °C
+18 °C
+26 °C
+15 °C
05:29
11:48
18:07
19:22
چهار شنبه
+29 °C
19 اکتبر
0
25 %
5.44 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+21 °C
+31 °C
+14 °C
05:28
11:48
18:07
19:23
پنج شنبه
+31 °C
20 اکتبر
0
22 %
7.11 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+24 °C
+32 °C
+17 °C
05:28
11:47
18:07
19:24
جمعه
+33 °C
21 اکتبر
0
21 %
4.38 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+35 °C
+19 °C
05:27
11:47
18:08
19:24
شنبه
+36 °C
22 اکتبر
0
15 %
5.59 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
3 %
+36 °C
+29 °C
+37 °C
+21 °C
05:26
11:47
18:08
19:25
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+20 °C
05:38
صبح
+20 °C
11:50
روز
+35 °C
18:03
شب
+35 °C
19:17
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 29 %

سرعت باد 2.48 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كُللِِن بَون +02:00
02:10:35
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...