پیش بینی آب و هوا در ِسِبُمڤُ

-20° 23.824 S 28° 53.502 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
16:31:22
0
15 %
3.38 m/s
ESE
1016 hPa
clear sky
0
+25 °C
+14 °C
+24 °C
+10 °C
06:29
12:09
17:50
19:05
امروز
+25 °C
11 اوت
0
16 %
3.62 m/s
ESE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+14 °C
+24 °C
+10 °C
06:29
12:09
17:50
19:05
فردا
+28 °C
12 اوت
0
18 %
2.66 m/s
ESE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+16 °C
+22 °C
+11 °C
06:28
12:09
17:50
19:05
شنبه
+28 °C
13 اوت
0
15 %
3.07 m/s
WNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+19 °C
+29 °C
+14 °C
06:27
12:09
17:50
19:05
یکشنبه
+30 °C
14 اوت
0
14 %
5.59 m/s
NW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+19 °C
+31 °C
+16 °C
06:27
12:09
17:51
19:05
دوشنبه
+22 °C
15 اوت
0
36 %
5.89 m/s
ESE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+12 °C
+21 °C
+14 °C
06:26
12:08
17:51
19:06
سهشنبه
+20 °C
16 اوت
0
47 %
5.05 m/s
E
1021 hPa
broken clouds
60 %
+20 °C
+14 °C
+26 °C
+10 °C
06:25
12:08
17:51
19:06
چهار شنبه
+27 °C
17 اوت
0
27 %
3.44 m/s
NNW
1016 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+19 °C
+29 °C
+12 °C
06:25
12:08
17:52
19:06
پنج شنبه
+31 °C
18 اوت
0
16 %
5.66 m/s
NW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+21 °C
+32 °C
+16 °C
06:24
12:08
17:52
19:06
جمعه
+22 °C
19 اوت
0
11 %
4.48 m/s
SSE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+22 °C
+14 °C
+24 °C
+12 °C
06:23
12:08
17:52
19:06
شنبه
+20 °C
20 اوت
0
32 %
7.24 m/s
E
1023 hPa
sky is clear
6 %
+20 °C
+14 °C
+22 °C
+11 °C
06:22
12:07
17:52
19:07
یکشنبه
+23 °C
21 اوت
0
30 %
3.8 m/s
SE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+14 °C
+25 °C
+9 °C
06:22
12:07
17:53
19:07
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
0
16 %
2.59 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+17 °C
+29 °C
+11 °C
06:21
12:07
17:53
19:07
سهشنبه
+29 °C
23 اوت
0
17 %
6.89 m/s
WNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+17 °C
+30 °C
+15 °C
06:20
12:07
17:53
19:07
چهار شنبه
+24 °C
24 اوت
0
11 %
6.75 m/s
WNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+13 °C
+25 °C
+10 °C
06:19
12:06
17:53
19:07
پنج شنبه
+24 °C
25 اوت
1.89
13 %
4.36 m/s
SE
1016 hPa
light rain
0 %
+24 °C
+15 °C
+27 °C
+9 °C
06:18
12:06
17:54
19:08
جمعه
+26 °C
26 اوت
1.91
34 %
5.54 m/s
ENE
1016 hPa
light rain
24 %
+26 °C
+16 °C
+20 °C
+16 °C
06:18
12:06
17:54
19:08
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+25 °C
06:29
صبح
+10 °C
12:09
روز
+25 °C
17:50
شب
+24 °C
19:05
شب
+14 °C
میزان بارش 0

رطوبت 15 %

سرعت باد 3.38 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 0

فشار 1016 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِسِبُمڤُ +02:00
16:08:22
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...