پیش بینی آب و هوا در هوَلِ

-21° 42 S 29° 12 E
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
12:12:41
0
26 %
9.37 m/s
E
1019 hPa
clear sky
2
+30 °C
+25 °C
+30 °C
+21 °C
05:46
11:53
18:00
19:15
امروز
+30 °C
28 سپتامبر
0
27 %
10.25 m/s
E
1019 hPa
sky is clear
2 %
+30 °C
+25 °C
+30 °C
+21 °C
05:46
11:53
18:00
19:15
فردا
+26 °C
29 سپتامبر
0
39 %
10.25 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
2 %
+26 °C
+24 °C
+29 °C
+18 °C
05:45
11:53
18:01
19:15
جمعه
+29 °C
30 سپتامبر
0
23 %
6.27 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+25 °C
+32 °C
+19 °C
05:44
11:53
18:01
19:15
شنبه
+32 °C
1 اکتبر
0
16 %
6.55 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+26 °C
+34 °C
+20 °C
05:44
11:52
18:01
19:16
یکشنبه
+30 °C
2 اکتبر
0
33 %
9.54 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+26 °C
+33 °C
+22 °C
05:43
11:52
18:02
19:16
دوشنبه
+32 °C
3 اکتبر
0
23 %
5.95 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+27 °C
+36 °C
+20 °C
05:42
11:52
18:02
19:17
سهشنبه
+36 °C
4 اکتبر
0
11 %
7.7 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+27 °C
+37 °C
+22 °C
05:41
11:51
18:02
19:17
چهار شنبه
+30 °C
5 اکتبر
0
30 %
10.45 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
4 %
+30 °C
+26 °C
+33 °C
+21 °C
05:40
11:51
18:02
19:17
پنج شنبه
+28 °C
6 اکتبر
0
34 %
11.15 m/s
E
1019 hPa
scattered clouds
33 %
+28 °C
+23 °C
+31 °C
+18 °C
05:39
11:51
18:03
19:18
جمعه
+27 °C
7 اکتبر
0
42 %
10.62 m/s
E
1019 hPa
scattered clouds
36 %
+27 °C
+24 °C
+32 °C
+19 °C
05:38
11:51
18:03
19:18
شنبه
+31 °C
8 اکتبر
0
27 %
7.14 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
1 %
+31 °C
+27 °C
+34 °C
+20 °C
05:37
11:50
18:03
19:19
یکشنبه
+31 °C
9 اکتبر
0
28 %
9.62 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
1 %
+31 °C
+23 °C
+33 °C
+22 °C
05:36
11:50
18:04
19:19
دوشنبه
+29 °C
10 اکتبر
0.66
32 %
10.34 m/s
E
1014 hPa
light rain
6 %
+29 °C
+25 °C
+33 °C
+19 °C
05:35
11:50
18:04
19:19
سهشنبه
+31 °C
11 اکتبر
0.56
29 %
11.52 m/s
N
1011 hPa
light rain
100 %
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+22 °C
05:34
11:49
18:05
19:20
چهار شنبه
+33 °C
12 اکتبر
0.54
25 %
6.57 m/s
E
1011 hPa
light rain
36 %
+33 °C
+28 °C
+37 °C
+23 °C
05:34
11:49
18:05
19:20
پنج شنبه
+34 °C
13 اکتبر
0.4
23 %
7.73 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
94 %
+34 °C
+29 °C
+35 °C
+22 °C
05:33
11:49
18:05
19:21
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+30 °C
05:46
صبح
+21 °C
11:53
روز
+30 °C
18:00
شب
+30 °C
19:15
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 26 %

سرعت باد 9.37 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 2

فشار 1019 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
هوَلِ +02:00
12:09:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...