پیش بینی آب و هوا در لِگُِن

-21° 25 S 28° 32 E
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
00:54:32
0
28 %
3.43 m/s
ENE
1013 hPa
clear sky
0
+35 °C
+29 °C
+36 °C
+23 °C
05:41
11:53
18:06
19:21
فردا
+35 °C
7 اکتبر
0
12 %
9.28 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+29 °C
+36 °C
+23 °C
05:41
11:53
18:06
19:21
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
0
41 %
13.72 m/s
E
1021 hPa
few clouds
24 %
+26 °C
+23 °C
+29 °C
+19 °C
05:40
11:53
18:06
19:21
یکشنبه
+32 °C
9 اکتبر
0
24 %
7.69 m/s
ESE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+26 °C
+35 °C
+20 °C
05:39
11:53
18:06
19:21
دوشنبه
+35 °C
10 اکتبر
0
9 %
9.3 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+27 °C
+35 °C
+22 °C
05:38
11:52
18:07
19:22
سهشنبه
+34 °C
11 اکتبر
0
8 %
9.17 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+27 °C
+35 °C
+22 °C
05:37
11:52
18:07
19:22
چهار شنبه
+34 °C
12 اکتبر
0
9 %
7.4 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+27 °C
+35 °C
+21 °C
05:36
11:52
18:07
19:23
پنج شنبه
+34 °C
13 اکتبر
0
14 %
6.88 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+27 °C
+35 °C
+21 °C
05:36
11:52
18:08
19:23
جمعه
+37 °C
14 اکتبر
0
12 %
8.18 m/s
ESE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+30 °C
+38 °C
+22 °C
05:35
11:51
18:08
19:24
شنبه
+28 °C
15 اکتبر
0
38 %
11.87 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
2 %
+28 °C
+24 °C
+30 °C
+19 °C
05:34
11:51
18:08
19:24
یکشنبه
+27 °C
16 اکتبر
0
42 %
9.88 m/s
E
1020 hPa
broken clouds
62 %
+27 °C
+24 °C
+30 °C
+18 °C
05:33
11:51
18:09
19:25
دوشنبه
+24 °C
17 اکتبر
0
54 %
9.62 m/s
E
1021 hPa
broken clouds
84 %
+24 °C
+24 °C
+31 °C
+18 °C
05:32
11:51
18:09
19:25
سهشنبه
+30 °C
18 اکتبر
0
30 %
7.61 m/s
ESE
1016 hPa
scattered clouds
40 %
+30 °C
+25 °C
+33 °C
+20 °C
05:31
11:51
18:10
19:26
چهار شنبه
+29 °C
19 اکتبر
0
32 %
9.48 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
1 %
+29 °C
+24 °C
+31 °C
+20 °C
05:31
11:50
18:10
19:26
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
0
34 %
10.05 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
4 %
+30 °C
+25 °C
+32 °C
+19 °C
05:30
11:50
18:10
19:27
جمعه
+33 °C
21 اکتبر
0
26 %
6.32 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+35 °C
+20 °C
05:29
11:50
18:11
19:27
شنبه
+36 °C
22 اکتبر
0
17 %
7.04 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+38 °C
+38 °C
+22 °C
05:28
11:50
18:11
19:28
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+25 °C
05:41
صبح
+23 °C
11:53
روز
+35 °C
18:06
شب
+36 °C
19:21
شب
+29 °C
میزان بارش 0

رطوبت 28 %

سرعت باد 3.43 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
لِگُِن +02:00
00:10:32
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...