پیش بینی آب و هوا در مَسهَبَ

-21° 39 S 28° 56 E
آب و هوا در حال حاضر
+22 °C
01:56:11
0
61 %
5.55 m/s
E
1014 hPa
clear sky
2
+30 °C
+25 °C
+31 °C
+22 °C
05:14
11:56
18:39
20:04
فردا
+30 °C
10 دسامبر
0
38 %
7.43 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
8 %
+30 °C
+25 °C
+31 °C
+22 °C
05:14
11:56
18:39
20:04
یکشنبه
+33 °C
11 دسامبر
0
31 %
9.06 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
2 %
+33 °C
+28 °C
+34 °C
+22 °C
05:14
11:57
18:40
20:05
دوشنبه
+31 °C
12 دسامبر
0
39 %
10.48 m/s
E
1013 hPa
scattered clouds
32 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+22 °C
05:14
11:57
18:40
20:06
سهشنبه
+24 °C
13 دسامبر
0
66 %
9.51 m/s
E
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+24 °C
+24 °C
+30 °C
+21 °C
05:15
11:58
18:41
20:06
چهار شنبه
+31 °C
14 دسامبر
0.49
40 %
6.83 m/s
E
1012 hPa
light rain
84 %
+31 °C
+26 °C
+35 °C
+21 °C
05:15
11:58
18:42
20:07
پنج شنبه
+33 °C
15 دسامبر
3.88
33 %
3.37 m/s
NE
1009 hPa
light rain
37 %
+33 °C
+26 °C
+37 °C
+22 °C
05:15
11:59
18:42
20:08
جمعه
+33 °C
16 دسامبر
3.53
33 %
6.01 m/s
NNE
1007 hPa
light rain
75 %
+33 °C
+25 °C
+34 °C
+23 °C
05:16
11:59
18:43
20:08
شنبه
+30 °C
17 دسامبر
4.3
47 %
4.21 m/s
NNW
1007 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+23 °C
05:16
12:00
18:43
20:09
یکشنبه
+23 °C
18 دسامبر
6.71
71 %
4.64 m/s
SW
1008 hPa
moderate rain
100 %
+23 °C
+23 °C
+30 °C
+21 °C
05:17
12:00
18:44
20:09
دوشنبه
+28 °C
19 دسامبر
0.15
57 %
11.9 m/s
E
1010 hPa
light rain
99 %
+28 °C
+21 °C
+28 °C
+22 °C
05:17
12:01
18:44
20:10
سهشنبه
+23 °C
20 دسامبر
0.44
57 %
9.72 m/s
E
1017 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+22 °C
+25 °C
+18 °C
05:18
12:01
18:45
20:10
چهار شنبه
+27 °C
21 دسامبر
0
36 %
5.95 m/s
E
1015 hPa
few clouds
11 %
+27 °C
+22 °C
+30 °C
+17 °C
05:18
12:02
18:45
20:11
پنج شنبه
+30 °C
22 دسامبر
0
33 %
6.56 m/s
NE
1012 hPa
few clouds
22 %
+30 °C
+24 °C
+32 °C
+20 °C
05:19
12:02
18:46
20:12
جمعه
+26 °C
23 دسامبر
0.44
60 %
7.43 m/s
E
1012 hPa
light rain
83 %
+26 °C
+25 °C
+32 °C
+21 °C
05:19
12:03
18:46
20:12
شنبه
+33 °C
24 دسامبر
0
30 %
5.91 m/s
E
1008 hPa
scattered clouds
42 %
+33 °C
+28 °C
+36 °C
+22 °C
05:20
12:03
18:47
20:12
یکشنبه
+32 °C
25 دسامبر
0
36 %
7.79 m/s
E
1008 hPa
scattered clouds
35 %
+32 °C
+30 °C
+35 °C
+24 °C
05:20
12:04
18:47
20:13
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+22 °C
05:14
صبح
+22 °C
11:56
روز
+30 °C
18:39
شب
+31 °C
20:04
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 61 %

سرعت باد 5.55 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 2

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَسهَبَ +02:00
01:12:59
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...