پیش بینی آب و هوا در مَسُلِ

-21° 51 S 29° 24 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
23:38:32
0
54 %
4.76 m/s
E
1015 hPa
clear sky
1
+29 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:11
11:54
18:37
20:02
امروز
+29 °C
9 دسامبر
0.37
43 %
9.26 m/s
E
1016 hPa
light rain
84 %
+29 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:11
11:54
18:37
20:02
فردا
+30 °C
10 دسامبر
0
39 %
6.97 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
10 %
+30 °C
+25 °C
+31 °C
+21 °C
05:12
11:55
18:38
20:03
یکشنبه
+32 °C
11 دسامبر
0
33 %
8.18 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
3 %
+32 °C
+28 °C
+33 °C
+22 °C
05:12
11:55
18:38
20:04
دوشنبه
+31 °C
12 دسامبر
0.15
40 %
9.4 m/s
E
1013 hPa
light rain
36 %
+31 °C
+25 °C
+31 °C
+22 °C
05:12
11:56
18:39
20:04
سهشنبه
+26 °C
13 دسامبر
0
57 %
9.03 m/s
E
1015 hPa
overcast clouds
99 %
+26 °C
+25 °C
+32 °C
+21 °C
05:12
11:56
18:40
20:05
چهار شنبه
+32 °C
14 دسامبر
0
36 %
6.65 m/s
E
1011 hPa
broken clouds
83 %
+32 °C
+29 °C
+36 °C
+22 °C
05:13
11:56
18:40
20:06
پنج شنبه
+35 °C
15 دسامبر
3.18
27 %
6.42 m/s
ENE
1008 hPa
light rain
3 %
+35 °C
+25 °C
+33 °C
+25 °C
05:13
11:57
18:41
20:06
جمعه
+32 °C
16 دسامبر
4.68
36 %
10.25 m/s
SSW
1007 hPa
light rain
67 %
+32 °C
+25 °C
+25 °C
+21 °C
05:14
11:57
18:41
20:07
شنبه
+33 °C
17 دسامبر
2.58
35 %
9.5 m/s
W
1005 hPa
light rain
88 %
+33 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
05:14
11:58
18:42
20:08
یکشنبه
+26 °C
18 دسامبر
6.87
67 %
6.77 m/s
S
1009 hPa
moderate rain
100 %
+26 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
05:14
11:58
18:42
20:08
دوشنبه
+30 °C
19 دسامبر
1.54
39 %
11.45 m/s
E
1008 hPa
light rain
99 %
+30 °C
+21 °C
+29 °C
+21 °C
05:15
11:59
18:43
20:09
سهشنبه
+21 °C
20 دسامبر
1.24
65 %
11 m/s
E
1016 hPa
light rain
100 %
+21 °C
+17 °C
+22 °C
+19 °C
05:15
11:59
18:44
20:09
چهار شنبه
+18 °C
21 دسامبر
10.27
76 %
6.61 m/s
ESE
1018 hPa
moderate rain
100 %
+18 °C
+18 °C
+17 °C
+18 °C
05:16
12:00
18:44
20:10
پنج شنبه
+24 °C
22 دسامبر
0
65 %
3.52 m/s
N
1015 hPa
overcast clouds
89 %
+24 °C
+23 °C
+28 °C
+18 °C
05:16
12:00
18:45
20:10
جمعه
+30 °C
23 دسامبر
0
39 %
5.94 m/s
E
1012 hPa
few clouds
14 %
+30 °C
+25 °C
+33 °C
+21 °C
05:17
12:01
18:45
20:11
شنبه
+29 °C
24 دسامبر
0
36 %
7.69 m/s
E
1013 hPa
overcast clouds
95 %
+29 °C
+24 °C
+31 °C
+22 °C
05:17
12:01
18:45
20:11
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
05:11
صبح
+23 °C
11:54
روز
+29 °C
18:37
شب
+29 °C
20:02
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 54 %

سرعت باد 4.76 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 1

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَسُلِ +02:00
23:12:32
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...