مپَتِ (زیمبابوه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در مپَتِ

-20° 37 S 28° 24 E
آب و هوا در حال حاضر
+16 °C
08:22:51
0
76 %
5.38 m/s
E
1021 hPa
overcast clouds
99
+21 °C
+19 °C
+28 °C
+15 °C
05:16
11:55
18:33
19:56
امروز
+21 °C
1 دسامبر
0
55 %
6.65 m/s
E
1019 hPa
broken clouds
61 %
+21 °C
+19 °C
+28 °C
+15 °C
05:16
11:55
18:33
19:56
فردا
+31 °C
2 دسامبر
0
11 %
5.87 m/s
SE
1014 hPa
few clouds
18 %
+31 °C
+21 °C
+31 °C
+15 °C
05:16
11:55
18:34
19:57
یکشنبه
+33 °C
3 دسامبر
0
15 %
6.47 m/s
SE
1011 hPa
sky is clear
4 %
+33 °C
+22 °C
+33 °C
+16 °C
05:16
11:56
18:35
19:58
دوشنبه
+35 °C
4 دسامبر
0
12 %
7.12 m/s
SE
1010 hPa
overcast clouds
95 %
+35 °C
+23 °C
+34 °C
+17 °C
05:17
11:56
18:35
19:59
سهشنبه
+35 °C
5 دسامبر
0
9 %
8.01 m/s
ESE
1010 hPa
scattered clouds
41 %
+35 °C
+24 °C
+34 °C
+19 °C
05:17
11:56
18:36
19:59
چهار شنبه
+29 °C
6 دسامبر
0
28 %
7.93 m/s
E
1016 hPa
few clouds
11 %
+29 °C
+21 °C
+30 °C
+18 °C
05:17
11:57
18:37
20:00
پنج شنبه
+29 °C
7 دسامبر
0
28 %
7.08 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+22 °C
+32 °C
+17 °C
05:17
11:57
18:37
20:01
جمعه
+31 °C
8 دسامبر
0.1
25 %
5.33 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
70 %
+31 °C
+23 °C
+29 °C
+18 °C
05:17
11:58
18:38
20:02
شنبه
+35 °C
9 دسامبر
0
20 %
6.06 m/s
N
1010 hPa
sky is clear
8 %
+35 °C
+24 °C
+31 °C
+19 °C
05:18
11:58
18:38
20:02
یکشنبه
+34 °C
10 دسامبر
0.29
21 %
5.51 m/s
NNW
1010 hPa
light rain
4 %
+34 °C
+22 °C
+33 °C
+20 °C
05:18
11:59
18:39
20:03
دوشنبه
+36 °C
11 دسامبر
1.8
19 %
4.68 m/s
NNE
1009 hPa
light rain
56 %
+36 °C
+22 °C
+22 °C
+20 °C
05:18
11:59
18:40
20:04
سهشنبه
+32 °C
12 دسامبر
2.81
27 %
4.18 m/s
NE
1010 hPa
light rain
99 %
+32 °C
+21 °C
+22 °C
+20 °C
05:19
11:59
18:40
20:05
چهار شنبه
+32 °C
13 دسامبر
3.79
29 %
5.04 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
53 %
+32 °C
+20 °C
+23 °C
+20 °C
05:19
12:00
18:41
20:05
پنج شنبه
+24 °C
14 دسامبر
2.44
61 %
3.35 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+20 °C
+27 °C
+20 °C
05:19
12:00
18:42
20:06
جمعه
+24 °C
15 دسامبر
3.06
63 %
5.37 m/s
NNW
1010 hPa
light rain
88 %
+24 °C
+19 °C
+24 °C
+19 °C
05:20
12:01
18:42
20:06
شنبه
+26 °C
16 دسامبر
7.13
53 %
4.96 m/s
NW
1010 hPa
light rain
74 %
+26 °C
+20 °C
+24 °C
+17 °C
05:20
12:01
18:43
20:07
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+16 °C
05:16
صبح
+15 °C
11:55
روز
+21 °C
18:33
شب
+28 °C
19:56
شب
+19 °C
میزان بارش 0

رطوبت 76 %

سرعت باد 5.38 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 99

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مپَتِ +02:00
08:12:04
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...