پیش بینی آب و هوا در مپهُِنگس

-21° 12 S 27° 51 E
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
11:44:51
0
25 %
7.99 m/s
E
1017 hPa
clear sky
4
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+20 °C
05:52
11:59
18:06
19:20
امروز
+30 °C
28 سپتامبر
0
25 %
9.01 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
4 %
+30 °C
+23 °C
+28 °C
+20 °C
05:52
11:59
18:06
19:20
فردا
+29 °C
29 سپتامبر
0
27 %
7.47 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+22 °C
+28 °C
+17 °C
05:51
11:58
18:06
19:20
جمعه
+30 °C
30 سپتامبر
0
21 %
7.06 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+25 °C
+33 °C
+17 °C
05:50
11:58
18:06
19:20
شنبه
+33 °C
1 اکتبر
0
11 %
7.46 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+34 °C
+19 °C
05:49
11:58
18:07
19:21
یکشنبه
+33 °C
2 اکتبر
0
17 %
8.14 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+34 °C
+19 °C
05:48
11:57
18:07
19:21
دوشنبه
+33 °C
3 اکتبر
0
17 %
6.7 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+36 °C
+19 °C
05:47
11:57
18:07
19:21
سهشنبه
+37 °C
4 اکتبر
0
8 %
8.45 m/s
ESE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+26 °C
+37 °C
+21 °C
05:46
11:57
18:07
19:22
چهار شنبه
+34 °C
5 اکتبر
0
16 %
9.68 m/s
ESE
1012 hPa
scattered clouds
36 %
+34 °C
+26 °C
+34 °C
+21 °C
05:45
11:57
18:08
19:22
پنج شنبه
+30 °C
6 اکتبر
0
24 %
9.59 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
5 %
+30 °C
+23 °C
+32 °C
+19 °C
05:44
11:56
18:08
19:23
جمعه
+30 °C
7 اکتبر
0
22 %
8.8 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+22 °C
+33 °C
+20 °C
05:44
11:56
18:08
19:23
شنبه
+32 °C
8 اکتبر
0
19 %
6.7 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
3 %
+32 °C
+23 °C
+34 °C
+18 °C
05:43
11:56
18:09
19:23
یکشنبه
+34 °C
9 اکتبر
0
13 %
8.63 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+35 °C
+20 °C
05:42
11:55
18:09
19:24
دوشنبه
+31 °C
10 اکتبر
1.29
19 %
7.2 m/s
E
1011 hPa
light rain
1 %
+31 °C
+23 °C
+35 °C
+19 °C
05:41
11:55
18:09
19:24
سهشنبه
+32 °C
11 اکتبر
1.77
20 %
8.92 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+20 °C
05:40
11:55
18:10
19:25
چهار شنبه
+36 °C
12 اکتبر
0.38
13 %
6.13 m/s
NNW
1009 hPa
light rain
9 %
+36 °C
+29 °C
+35 °C
+23 °C
05:39
11:55
18:10
19:25
پنج شنبه
+32 °C
13 اکتبر
0.72
21 %
5.8 m/s
E
1012 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+25 °C
+32 °C
+24 °C
05:38
11:54
18:10
19:26
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+30 °C
05:52
صبح
+20 °C
11:59
روز
+30 °C
18:06
شب
+28 °C
19:20
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 25 %

سرعت باد 7.99 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 4

فشار 1017 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
مپهُِنگس +02:00
11:09:51
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...