پیش بینی آب و هوا در مُنِنِ

-20° 37 S 30° 3 E
آب و هوا در حال حاضر
+22 °C
01:02:05
0
57 %
3.95 m/s
SE
1015 hPa
broken clouds
52
+29 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:11
11:52
18:33
19:57
فردا
+29 °C
10 دسامبر
0
35 %
6.76 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+29 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:11
11:52
18:33
19:57
یکشنبه
+32 °C
11 دسامبر
0
31 %
5.23 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
1 %
+32 °C
+25 °C
+31 °C
+20 °C
05:12
11:52
18:33
19:57
دوشنبه
+31 °C
12 دسامبر
0
34 %
6.16 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+24 °C
+30 °C
+22 °C
05:12
11:53
18:34
19:58
سهشنبه
+30 °C
13 دسامبر
0
36 %
6.39 m/s
SE
1014 hPa
scattered clouds
25 %
+30 °C
+23 °C
+32 °C
+19 °C
05:12
11:53
18:34
19:59
چهار شنبه
+32 °C
14 دسامبر
0.12
30 %
3.43 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
1 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+20 °C
05:13
11:54
18:35
19:59
پنج شنبه
+35 °C
15 دسامبر
2.51
25 %
3.83 m/s
NNE
1008 hPa
light rain
51 %
+35 °C
+22 °C
+25 °C
+23 °C
05:13
11:54
18:36
20:00
جمعه
+33 °C
16 دسامبر
3.99
30 %
3.92 m/s
WNW
1007 hPa
light rain
96 %
+33 °C
+23 °C
+24 °C
+20 °C
05:13
11:55
18:36
20:01
شنبه
+30 °C
17 دسامبر
11.8
40 %
4.37 m/s
NW
1007 hPa
moderate rain
100 %
+30 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
05:14
11:55
18:37
20:01
یکشنبه
+25 °C
18 دسامبر
23.69
66 %
3.2 m/s
WNW
1010 hPa
heavy intensity rain
99 %
+25 °C
+20 °C
+21 °C
+21 °C
05:14
11:56
18:37
20:02
دوشنبه
+21 °C
19 دسامبر
35.21
82 %
5.94 m/s
SSE
1010 hPa
heavy intensity rain
100 %
+21 °C
+19 °C
+26 °C
+20 °C
05:15
11:56
18:38
20:02
سهشنبه
+16 °C
20 دسامبر
11.92
94 %
5.07 m/s
SE
1016 hPa
light rain
100 %
+16 °C
+15 °C
+16 °C
+18 °C
05:15
11:57
18:38
20:03
چهار شنبه
+15 °C
21 دسامبر
8.17
93 %
3.62 m/s
SE
1017 hPa
light rain
100 %
+15 °C
+16 °C
+15 °C
+15 °C
05:16
11:57
18:39
20:03
پنج شنبه
+19 °C
22 دسامبر
0.17
92 %
3.51 m/s
SE
1016 hPa
light rain
100 %
+19 °C
+20 °C
+25 °C
+17 °C
05:16
11:58
18:39
20:04
جمعه
+26 °C
23 دسامبر
2.79
58 %
4.65 m/s
E
1012 hPa
light rain
52 %
+26 °C
+21 °C
+26 °C
+18 °C
05:17
11:58
18:40
20:04
شنبه
+27 °C
24 دسامبر
0
50 %
5.64 m/s
ESE
1013 hPa
overcast clouds
93 %
+27 °C
+21 °C
+28 °C
+18 °C
05:17
11:59
18:40
20:05
یکشنبه
+28 °C
25 دسامبر
0
46 %
2.7 m/s
ESE
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+28 °C
+31 °C
+31 °C
+19 °C
05:18
11:59
18:41
20:05
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+22 °C
05:11
صبح
+19 °C
11:52
روز
+29 °C
18:33
شب
+28 °C
19:57
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 57 %

سرعت باد 3.95 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 52

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مُنِنِ +02:00
01:12:08
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...