پیش بینی آب و هوا در سهِلِنِ

-21° 5.731 S 27° 42.536 E
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
00:36:49
0
52 %
5.4 m/s
E
1015 hPa
few clouds
23
+30 °C
+24 °C
+30 °C
+20 °C
05:20
12:01
18:43
20:07
فردا
+30 °C
10 دسامبر
0
33 %
6.55 m/s
E
1012 hPa
few clouds
13 %
+30 °C
+24 °C
+30 °C
+20 °C
05:20
12:01
18:43
20:07
یکشنبه
+33 °C
11 دسامبر
0
25 %
4.5 m/s
ENE
1009 hPa
few clouds
13 %
+33 °C
+26 °C
+31 °C
+21 °C
05:20
12:02
18:44
20:08
دوشنبه
+32 °C
12 دسامبر
0.1
33 %
8.16 m/s
E
1012 hPa
light rain
37 %
+32 °C
+26 °C
+31 °C
+23 °C
05:20
12:02
18:44
20:09
سهشنبه
+31 °C
13 دسامبر
0.43
35 %
7.42 m/s
E
1013 hPa
light rain
7 %
+31 °C
+24 °C
+32 °C
+22 °C
05:21
12:03
18:45
20:10
چهار شنبه
+32 °C
14 دسامبر
1.88
32 %
6.36 m/s
SSE
1011 hPa
light rain
100 %
+32 °C
+23 °C
+29 °C
+22 °C
05:21
12:03
18:45
20:10
پنج شنبه
+32 °C
15 دسامبر
5.19
31 %
5.73 m/s
NW
1009 hPa
light rain
20 %
+32 °C
+23 °C
+33 °C
+21 °C
05:21
12:04
18:46
20:11
جمعه
+31 °C
16 دسامبر
0.91
39 %
6.56 m/s
WNW
1009 hPa
light rain
43 %
+31 °C
+25 °C
+32 °C
+23 °C
05:22
12:04
18:47
20:11
شنبه
+28 °C
17 دسامبر
6.71
45 %
6.34 m/s
WNW
1007 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
05:22
12:05
18:47
20:12
یکشنبه
+27 °C
18 دسامبر
23.15
53 %
7.5 m/s
ESE
1009 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+22 °C
+21 °C
+22 °C
05:23
12:05
18:48
20:13
دوشنبه
+25 °C
19 دسامبر
1.41
61 %
9.58 m/s
E
1010 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+21 °C
+29 °C
+20 °C
05:23
12:06
18:48
20:13
سهشنبه
+19 °C
20 دسامبر
0
82 %
9.08 m/s
E
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+19 °C
+17 °C
+23 °C
+19 °C
05:24
12:06
18:49
20:14
چهار شنبه
+16 °C
21 دسامبر
3.98
87 %
7.43 m/s
E
1017 hPa
light rain
100 %
+16 °C
+16 °C
+15 °C
+15 °C
05:24
12:07
18:49
20:14
پنج شنبه
+23 °C
22 دسامبر
0
65 %
5.93 m/s
ESE
1014 hPa
overcast clouds
93 %
+23 °C
+22 °C
+27 °C
+17 °C
05:25
12:07
18:50
20:15
جمعه
+30 °C
23 دسامبر
0.1
40 %
5.28 m/s
E
1011 hPa
light rain
18 %
+30 °C
+24 °C
+31 °C
+20 °C
05:25
12:08
18:50
20:15
شنبه
+29 °C
24 دسامبر
0
28 %
7.58 m/s
ESE
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+23 °C
+32 °C
+21 °C
05:26
12:08
18:51
20:16
یکشنبه
+30 °C
25 دسامبر
0
34 %
5.36 m/s
ENE
1011 hPa
broken clouds
59 %
+30 °C
+34 °C
+34 °C
+20 °C
05:26
12:09
18:51
20:16
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+21 °C
05:20
صبح
+20 °C
12:01
روز
+30 °C
18:43
شب
+30 °C
20:07
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 52 %

سرعت باد 5.4 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 23

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سهِلِنِ +02:00
00:12:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...