پیش بینی آب و هوا در سِتَُزِس

-21° 31 S 29° 32 E
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
11:42:28
0
22 %
7.28 m/s
E
1018 hPa
clear sky
0
+29 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:45
11:52
17:59
19:13
امروز
+29 °C
28 سپتامبر
0
23 %
7.73 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+22 °C
+28 °C
+19 °C
05:45
11:52
17:59
19:13
فردا
+26 °C
29 سپتامبر
0
34 %
5.9 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+20 °C
+28 °C
+17 °C
05:44
11:52
17:59
19:14
جمعه
+30 °C
30 سپتامبر
0
21 %
4.22 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+21 °C
+32 °C
+17 °C
05:43
11:51
18:00
19:14
شنبه
+33 °C
1 اکتبر
0
12 %
5.76 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+23 °C
+34 °C
+19 °C
05:42
11:51
18:00
19:14
یکشنبه
+31 °C
2 اکتبر
0
22 %
6.58 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+22 °C
+32 °C
+19 °C
05:41
11:51
18:00
19:15
دوشنبه
+33 °C
3 اکتبر
0
16 %
5.64 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+23 °C
+34 °C
+18 °C
05:40
11:50
18:00
19:15
سهشنبه
+36 °C
4 اکتبر
0
9 %
6.34 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+26 °C
+35 °C
+20 °C
05:39
11:50
18:01
19:15
چهار شنبه
+32 °C
5 اکتبر
0
22 %
6.92 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+32 °C
+20 °C
05:39
11:50
18:01
19:16
پنج شنبه
+28 °C
6 اکتبر
0
32 %
6.97 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
5 %
+28 °C
+20 °C
+29 °C
+18 °C
05:38
11:50
18:01
19:16
جمعه
+29 °C
7 اکتبر
0
27 %
7.03 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+21 °C
+31 °C
+17 °C
05:37
11:49
18:02
19:17
شنبه
+32 °C
8 اکتبر
0
19 %
5.03 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
1 %
+32 °C
+24 °C
+33 °C
+17 °C
05:36
11:49
18:02
19:17
یکشنبه
+32 °C
9 اکتبر
0
20 %
7.38 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
2 %
+32 °C
+24 °C
+32 °C
+19 °C
05:35
11:49
18:02
19:17
دوشنبه
+32 °C
10 اکتبر
0
21 %
5.98 m/s
E
1012 hPa
scattered clouds
34 %
+32 °C
+24 °C
+32 °C
+18 °C
05:34
11:48
18:03
19:18
سهشنبه
+34 °C
11 اکتبر
1.12
16 %
5.8 m/s
NNE
1010 hPa
light rain
73 %
+34 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
05:33
11:48
18:03
19:18
چهار شنبه
+34 °C
12 اکتبر
0.45
15 %
5.65 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
82 %
+34 °C
+26 °C
+34 °C
+21 °C
05:32
11:48
18:03
19:19
پنج شنبه
+35 °C
13 اکتبر
1.85
17 %
7.99 m/s
S
1012 hPa
light rain
17 %
+35 °C
+25 °C
+24 °C
+21 °C
05:31
11:48
18:04
19:19
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+30 °C
05:45
صبح
+19 °C
11:52
روز
+29 °C
17:59
شب
+28 °C
19:13
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 22 %

سرعت باد 7.28 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1018 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
سِتَُزِس +02:00
11:09:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...