پیش بینی آب و هوا در تُولَ

-21° 26 S 29° 54 E
آب و هوا در حال حاضر
+17 °C
03:55:58
0
38 %
2.88 m/s
E
1017 hPa
clear sky
4
+28 °C
+22 °C
+26 °C
+17 °C
06:28
12:06
17:43
18:59
امروز
+28 °C
8 اوت
0
17 %
4.17 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
4 %
+28 °C
+22 °C
+26 °C
+17 °C
06:28
12:06
17:43
18:59
فردا
+25 °C
9 اوت
0
34 %
11.01 m/s
ESE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+19 °C
+23 °C
+18 °C
06:27
12:05
17:44
19:00
چهار شنبه
+23 °C
10 اوت
0
44 %
5.85 m/s
E
1022 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+20 °C
+26 °C
+15 °C
06:27
12:05
17:44
19:00
پنج شنبه
+25 °C
11 اوت
0
33 %
3.71 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+21 °C
+28 °C
+16 °C
06:26
12:05
17:44
19:00
جمعه
+26 °C
12 اوت
0
27 %
2.94 m/s
ENE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+22 °C
+30 °C
+17 °C
06:25
12:05
17:45
19:00
شنبه
+29 °C
13 اوت
0
15 %
3.86 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+25 °C
+33 °C
+18 °C
06:25
12:05
17:45
19:01
یکشنبه
+23 °C
14 اوت
0
45 %
10.63 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+14 °C
+21 °C
+19 °C
06:24
12:05
17:45
19:01
دوشنبه
+18 °C
15 اوت
0
40 %
8.61 m/s
ESE
1027 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+15 °C
+22 °C
+12 °C
06:23
12:04
17:46
19:01
سهشنبه
+21 °C
16 اوت
0
40 %
4.63 m/s
ENE
1023 hPa
sky is clear
0 %
+21 °C
+18 °C
+26 °C
+12 °C
06:22
12:04
17:46
19:01
چهار شنبه
+27 °C
17 اوت
0
24 %
4.8 m/s
SW
1015 hPa
sky is clear
1 %
+27 °C
+24 °C
+32 °C
+15 °C
06:22
12:04
17:46
19:01
پنج شنبه
+20 °C
18 اوت
0
43 %
12.38 m/s
SE
1024 hPa
scattered clouds
38 %
+20 °C
+18 °C
+20 °C
+16 °C
06:21
12:04
17:47
19:02
جمعه
+21 °C
19 اوت
0
44 %
8.91 m/s
ESE
1026 hPa
few clouds
12 %
+21 °C
+17 °C
+23 °C
+14 °C
06:20
12:04
17:47
19:02
شنبه
+20 °C
20 اوت
0
41 %
8.88 m/s
ESE
1027 hPa
sky is clear
5 %
+20 °C
+16 °C
+23 °C
+13 °C
06:19
12:03
17:47
19:02
یکشنبه
+21 °C
21 اوت
0
33 %
4.99 m/s
ESE
1023 hPa
few clouds
13 %
+21 °C
+17 °C
+24 °C
+12 °C
06:19
12:03
17:48
19:02
دوشنبه
+23 °C
22 اوت
0
26 %
3.93 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+23 °C
+19 °C
+28 °C
+13 °C
06:18
12:03
17:48
19:03
سهشنبه
+28 °C
23 اوت
0
15 %
12.58 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
6 %
+28 °C
+16 °C
+29 °C
+16 °C
06:17
12:03
17:48
19:03
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+17 °C
06:28
صبح
+17 °C
12:06
روز
+28 °C
17:43
شب
+26 °C
18:59
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 38 %

سرعت باد 2.88 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 4

فشار 1017 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تُولَ +02:00
03:08:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...