پیش بینی آب و هوا در ُسهِر ِنستِتُتِ

-20° 23.18 S 28° 13.585 E
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
11:10:06
0
26 %
6.49 m/s
E
1018 hPa
clear sky
3
+27 °C
+19 °C
+27 °C
+17 °C
05:51
11:57
18:04
19:18
امروز
+27 °C
28 سپتامبر
0
26 %
7.45 m/s
E
1018 hPa
sky is clear
3 %
+27 °C
+19 °C
+27 °C
+17 °C
05:51
11:57
18:04
19:18
فردا
+27 °C
29 سپتامبر
0
25 %
6.91 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+19 °C
+29 °C
+14 °C
05:50
11:57
18:04
19:18
جمعه
+29 °C
30 سپتامبر
0
19 %
5.06 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+19 °C
+31 °C
+15 °C
05:49
11:57
18:05
19:18
شنبه
+32 °C
1 اکتبر
0
13 %
6.6 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+23 °C
+32 °C
+18 °C
05:48
11:56
18:05
19:19
یکشنبه
+32 °C
2 اکتبر
0
12 %
7.23 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+21 °C
+32 °C
+18 °C
05:47
11:56
18:05
19:19
دوشنبه
+32 °C
3 اکتبر
0
13 %
6.36 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+24 °C
+33 °C
+17 °C
05:46
11:56
18:05
19:19
سهشنبه
+34 °C
4 اکتبر
0
10 %
6.82 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+34 °C
+20 °C
05:45
11:55
18:06
19:20
چهار شنبه
+34 °C
5 اکتبر
0
13 %
8.55 m/s
ESE
1012 hPa
few clouds
23 %
+34 °C
+22 °C
+32 °C
+21 °C
05:44
11:55
18:06
19:20
پنج شنبه
+31 °C
6 اکتبر
0
19 %
7.31 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
3 %
+31 °C
+20 °C
+31 °C
+19 °C
05:43
11:55
18:06
19:20
جمعه
+30 °C
7 اکتبر
0
16 %
7.29 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+21 °C
+31 °C
+18 °C
05:42
11:54
18:06
19:21
شنبه
+31 °C
8 اکتبر
0
14 %
6.63 m/s
ENE
1014 hPa
sky is clear
1 %
+31 °C
+23 °C
+31 °C
+18 °C
05:42
11:54
18:07
19:21
یکشنبه
+32 °C
9 اکتبر
0
13 %
7.94 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
5 %
+32 °C
+22 °C
+32 °C
+19 °C
05:41
11:54
18:07
19:21
دوشنبه
+31 °C
10 اکتبر
0.98
16 %
7.78 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
9 %
+31 °C
+23 °C
+32 °C
+19 °C
05:40
11:54
18:07
19:22
سهشنبه
+30 °C
11 اکتبر
0.29
20 %
6.53 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+20 °C
+25 °C
+20 °C
05:39
11:53
18:08
19:22
چهار شنبه
+33 °C
12 اکتبر
0.12
15 %
7.25 m/s
N
1011 hPa
light rain
14 %
+33 °C
+23 °C
+32 °C
+21 °C
05:38
11:53
18:08
19:23
پنج شنبه
+33 °C
13 اکتبر
0.42
16 %
7.97 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
65 %
+33 °C
+22 °C
+30 °C
+22 °C
05:37
11:53
18:08
19:23
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+27 °C
05:51
صبح
+17 °C
11:57
روز
+27 °C
18:04
شب
+27 °C
19:18
شب
+19 °C
میزان بارش 0

رطوبت 26 %

سرعت باد 6.49 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 3

فشار 1018 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
ُسهِر ِنستِتُتِ +02:00
11:09:06
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...