ُسهِر ِنستِتُتِ (زیمبابوه) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در ُسهِر ِنستِتُتِ

-20° 23.18 S 28° 13.585 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
21:04:07
0
33 %
2.57 m/s
SE
1012 hPa
overcast clouds
95
+32 °C
+23 °C
+27 °C
+19 °C
05:54
11:58
18:03
19:17
امروز
+32 °C
25 سپتامبر
0
16 %
8.11 m/s
NNE
1011 hPa
broken clouds
62 %
+32 °C
+23 °C
+27 °C
+19 °C
05:54
11:58
18:03
19:17
فردا
+29 °C
26 سپتامبر
0
15 %
6.95 m/s
S
1012 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+18 °C
+25 °C
+15 °C
05:53
11:58
18:03
19:17
چهار شنبه
+25 °C
27 سپتامبر
0
33 %
8.21 m/s
SE
1014 hPa
sky is clear
5 %
+25 °C
+12 °C
+21 °C
+13 °C
05:52
11:58
18:04
19:17
پنج شنبه
+27 °C
28 سپتامبر
0
29 %
7.66 m/s
SE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+14 °C
+24 °C
+12 °C
05:51
11:57
18:04
19:18
جمعه
+30 °C
29 سپتامبر
0.56
28 %
5.78 m/s
E
1014 hPa
light rain
0 %
+30 °C
+19 °C
+27 °C
+13 °C
05:50
11:57
18:04
19:18
شنبه
+32 °C
30 سپتامبر
0
19 %
6.5 m/s
NNE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+23 °C
+33 °C
+17 °C
05:49
11:57
18:04
19:18
یکشنبه
+34 °C
1 اکتبر
0
12 %
8.22 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+21 °C
+33 °C
+20 °C
05:48
11:56
18:05
19:18
دوشنبه
+29 °C
2 اکتبر
0
29 %
7.24 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+16 °C
+32 °C
+15 °C
05:47
11:56
18:05
19:19
سهشنبه
+33 °C
3 اکتبر
0
20 %
6.37 m/s
S
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+22 °C
+32 °C
+14 °C
05:46
11:56
18:05
19:19
چهار شنبه
+34 °C
4 اکتبر
0
10 %
6.57 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+33 °C
+19 °C
05:45
11:55
18:05
19:19
پنج شنبه
+34 °C
5 اکتبر
0
9 %
7.05 m/s
E
1015 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+34 °C
+18 °C
05:44
11:55
18:06
19:20
جمعه
+34 °C
6 اکتبر
0
10 %
6.43 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+35 °C
+19 °C
05:44
11:55
18:06
19:20
شنبه
+35 °C
7 اکتبر
0
9 %
8.33 m/s
E
1010 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+25 °C
+34 °C
+20 °C
05:43
11:55
18:06
19:21
یکشنبه
+26 °C
8 اکتبر
0
40 %
9.52 m/s
E
1017 hPa
sky is clear
1 %
+26 °C
+15 °C
+28 °C
+15 °C
05:42
11:54
18:07
19:21
دوشنبه
+30 °C
9 اکتبر
0
18 %
7.03 m/s
ESE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+20 °C
+31 °C
+13 °C
05:41
11:54
18:07
19:21
سهشنبه
+32 °C
10 اکتبر
0
12 %
6.53 m/s
E
1013 hPa
sky is clear
8 %
+32 °C
+23 °C
+33 °C
+15 °C
05:40
11:54
18:07
19:22
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+23 °C
05:54
صبح
+19 °C
11:58
روز
+32 °C
18:03
شب
+27 °C
19:17
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 33 %

سرعت باد 2.57 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 95

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُسهِر ِنستِتُتِ +02:00
21:09:36
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...