پیش بینی آب و هوا در اخلمد

36° 35.652 N 58° 56.726 E
آب و هوا در حال حاضر
+11 °C
06:07:14
0
54 %
3.09 m/s
S
1021 hPa
clear sky
0
+19 °C
+14 °C
+18 °C
+11 °C
06:02
12:34
19:06
20:37
امروز
+19 °C
13 آوریل
0.66
32 %
1.29 m/s
E
1019 hPa
light rain
45 %
+19 °C
+14 °C
+18 °C
+11 °C
06:02
12:34
19:06
20:37
فردا
+20 °C
14 آوریل
0.34
34 %
3.11 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
0 %
+20 °C
+16 °C
+22 °C
+13 °C
06:01
12:34
19:07
20:38
پنج شنبه
+19 °C
15 آوریل
6.1
37 %
0.96 m/s
WNW
1014 hPa
light rain
98 %
+19 °C
+14 °C
+18 °C
+15 °C
06:00
12:34
19:08
20:39
جمعه
+18 °C
16 آوریل
3.27
43 %
3.71 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
23 %
+18 °C
+13 °C
+22 °C
+12 °C
05:58
12:34
19:09
20:40
شنبه
+16 °C
17 آوریل
6.42
52 %
0.87 m/s
NNW
1018 hPa
moderate rain
9 %
+16 °C
+15 °C
+19 °C
+11 °C
05:57
12:33
19:10
20:41
یکشنبه
+17 °C
18 آوریل
0
39 %
1.67 m/s
E
1019 hPa
overcast clouds
85 %
+17 °C
+18 °C
+23 °C
+12 °C
05:56
12:33
19:10
20:43
دوشنبه
+17 °C
19 آوریل
0.15
46 %
4.22 m/s
NW
1015 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+12 °C
+18 °C
+16 °C
05:54
12:33
19:11
20:44
سهشنبه
+11 °C
20 آوریل
0.3
75 %
2.87 m/s
SE
1020 hPa
light rain
99 %
+11 °C
+11 °C
+14 °C
+10 °C
05:53
12:33
19:12
20:45
چهار شنبه
+14 °C
21 آوریل
0
40 %
3.04 m/s
SE
1019 hPa
scattered clouds
42 %
+14 °C
+15 °C
+20 °C
+9 °C
05:52
12:32
19:13
20:46
پنج شنبه
+19 °C
22 آوریل
0
35 %
2.62 m/s
ESE
1019 hPa
broken clouds
79 %
+19 °C
+17 °C
+22 °C
+13 °C
05:51
12:32
19:14
20:47
جمعه
+16 °C
23 آوریل
1.5
65 %
2.16 m/s
SE
1021 hPa
light rain
100 %
+16 °C
+14 °C
+20 °C
+16 °C
05:49
12:32
19:15
20:49
شنبه
+9 °C
24 آوریل
7.69
86 %
2.53 m/s
NW
1020 hPa
moderate rain
100 %
+9 °C
+12 °C
+15 °C
+12 °C
05:48
12:32
19:16
20:50
یکشنبه
+17 °C
25 آوریل
0
48 %
1.86 m/s
ESE
1019 hPa
sky is clear
2 %
+17 °C
+16 °C
+22 °C
+9 °C
05:47
12:32
19:17
20:51
دوشنبه
+21 °C
26 آوریل
0
30 %
3.31 m/s
ESE
1016 hPa
scattered clouds
50 %
+21 °C
+19 °C
+25 °C
+13 °C
05:46
12:32
19:17
20:52
سهشنبه
+23 °C
27 آوریل
0
24 %
6.88 m/s
ESE
1013 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+20 °C
+25 °C
+17 °C
05:44
12:31
19:18
20:53
چهار شنبه
+22 °C
28 آوریل
3.98
26 %
6.48 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+14 °C
+23 °C
+17 °C
05:43
12:31
19:19
20:55
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+11 °C
06:02
صبح
+11 °C
12:34
روز
+19 °C
19:06
شب
+18 °C
20:37
شب
+14 °C
میزان بارش 0

رطوبت 54 %

سرعت باد 3.09 m/s

جهت باد South
ابری و بارش 0

فشار 1021 hPa

فاز ماهجدید
زمان محلی
-
اخلمد +04:30
06:04:53
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...