پیش بینی آب و هوا در اخلمد

36° 35.652 N 58° 56.726 E
آب و هوا در حال حاضر
+33 °C
21:27:12
0
13 %
3.1 m/s
E
1010 hPa
clear sky
0
+33 °C
+26 °C
+33 °C
+33 °C
05:28
12:40
19:52
21:38
امروز
+33 °C
17 جولای
0
14 %
9.14 m/s
NE
1004.23 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+26 °C
+33 °C
+33 °C
05:28
12:40
19:52
21:38
فردا
+30 °C
18 جولای
0
13 %
8.5 m/s
NE
1004.86 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+25 °C
05:29
12:40
19:51
21:37
جمعه
+31 °C
19 جولای
0
12 %
7.86 m/s
NE
1005.31 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+23 °C
+28 °C
+24 °C
05:30
12:40
19:51
21:36
شنبه
+30 °C
20 جولای
0
19 %
10.19 m/s
NE
1008.75 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+21 °C
+25 °C
+26 °C
05:30
12:40
19:50
21:35
یکشنبه
+28 °C
21 جولای
0
30 %
7.59 m/s
NNE
1009.91 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+18 °C
+22 °C
+22 °C
05:31
12:40
19:49
21:34
دوشنبه
+27 °C
22 جولای
0
15 %
6.2 m/s
NE
1008.25 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+16 °C
+21 °C
+20 °C
05:32
12:40
19:49
21:33
سهشنبه
+28 °C
23 جولای
0
12 %
3.63 m/s
NE
1005.19 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+18 °C
+22 °C
+19 °C
05:32
12:40
19:48
21:32
چهار شنبه
+28 °C
24 جولای
0
16 %
2.43 m/s
NE
1005.07 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+18 °C
+24 °C
+20 °C
05:33
12:40
19:47
21:31
پنج شنبه
+29 °C
25 جولای
0
15 %
0.55 m/s
NNW
1003.19 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+18 °C
+24 °C
+22 °C
05:34
12:40
19:47
21:30
جمعه
+28 °C
26 جولای
0
14 %
3.9 m/s
NE
1004.97 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+18 °C
+24 °C
+21 °C
05:35
12:40
19:46
21:29
شنبه
+30 °C
27 جولای
0
16 %
1.81 m/s
S
1004.27 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+21 °C
+26 °C
+22 °C
05:36
12:40
19:45
21:28
یکشنبه
+33 °C
28 جولای
0
12 %
1.4 m/s
SW
1001.44 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+21 °C
+28 °C
+24 °C
05:36
12:40
19:44
21:26
دوشنبه
+32 °C
29 جولای
0
17 %
4.04 m/s
NW
1003.78 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+20 °C
+23 °C
+24 °C
05:37
12:40
19:43
21:25
سهشنبه
+31 °C
30 جولای
0
19 %
1.27 m/s
S
1003.51 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+20 °C
+25 °C
+22 °C
05:38
12:40
19:42
21:24
چهار شنبه
+32 °C
31 جولای
0
16 %
4.31 m/s
SSE
1002.62 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+19 °C
+26 °C
+23 °C
05:39
12:40
19:42
21:23
پنج شنبه
+28 °C
1 اوت
0
29 %
0.9 m/s
SSW
1007.35 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+14 °C
+17 °C
+20 °C
05:39
12:40
19:41
21:21
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+33 °C
05:28
صبح
+33 °C
12:40
روز
+33 °C
19:52
شب
+33 °C
21:38
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 13 %

سرعت باد 3.1 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1010 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
اخلمد +04:30
21:07:12
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...