آب و هوا در حال حاضر+36 °C

14:30:00 IRDT
18 %
1009 hPa
0
0
2.1 m/s
SE
05:55:10
19:20:25
12:37:47
سه ماهه اول
+04:30


پیش بینی برای 19 اوت - 3 سپتامبر


امروز
19 اوت
صبح: +36 °C
روز: +36 °C
شب: +30.28 °C
شب: +17.02 °C
19 %
858.58 hPa
0 %
0
3.22 m/s
SE
05:55:10
19:20:25


فردا
20 اوت
صبح: +18.13 °C
روز: +30.09 °C
شب: +23.43 °C
شب: +13.08 °C
30 %
861.32 hPa
0 %
0
3.77 m/s
ESE
05:55:58
19:19:08


سهشنبه
21 اوت
صبح: +14.44 °C
روز: +25.55 °C
شب: +20.75 °C
شب: +10.36 °C
32 %
864.28 hPa
0 %
0
2.97 m/s
ESE
05:56:47
19:17:50


چهار شنبه
22 اوت
صبح: +12.39 °C
روز: +24.76 °C
شب: +20.56 °C
شب: +8.5 °C
32 %
863.36 hPa
0 %
0
2.31 m/s
SE
05:57:35
19:16:31


پنج شنبه
23 اوت
صبح: +8.87 °C
روز: +24.47 °C
شب: +27.83 °C
شب: +14.43 °C
0 %
877.02 hPa
12 %
0
1.34 m/s
ENE
05:58:24
19:15:11


جمعه
24 اوت
صبح: +9.48 °C
روز: +23.9 °C
شب: +26.68 °C
شب: +13.67 °C
0 %
878.22 hPa
0 %
0
1.53 m/s
NNE
05:59:12
19:13:50


شنبه
25 اوت
صبح: +9.55 °C
روز: +26.81 °C
شب: +30.47 °C
شب: +16.05 °C
0 %
876.43 hPa
2 %
0
1 m/s
NE
06:00:00
19:12:29


یکشنبه
26 اوت
صبح: +13.05 °C
روز: +27.49 °C
شب: +30.63 °C
شب: +17.63 °C
0 %
878 hPa
5 %
0
1.42 m/s
NNE
06:00:48
19:11:07


دوشنبه
27 اوت
صبح: +13.35 °C
روز: +27.37 °C
شب: +30.62 °C
شب: +17 °C
0 %
878.57 hPa
1 %
0
1.51 m/s
NE
06:01:37
19:09:44


سهشنبه
28 اوت
صبح: +13.19 °C
روز: +24.34 °C
شب: +29.1 °C
شب: +15.6 °C
0 %
879.3 hPa
0 %
0
1.5 m/s
NE
06:02:25
19:08:21


چهار شنبه
29 اوت
صبح: +9.77 °C
روز: +24.8 °C
شب: +29.79 °C
شب: +14.61 °C
0 %
879.4 hPa
0 %
0
1.52 m/s
NE
06:03:12
19:06:57


پنج شنبه
30 اوت
صبح: +10.09 °C
روز: +27.84 °C
شب: +31.78 °C
شب: +15.66 °C
0 %
876.97 hPa
0 %
0
1.61 m/s
SE
06:04:00
19:05:32


جمعه
31 اوت
صبح: +11.6 °C
روز: +25.33 °C
شب: +28.19 °C
شب: +15.04 °C
0 %
879.11 hPa
5 %
0.54
1.44 m/s
E
06:04:48
19:04:07


شنبه
1 سپتامبر
صبح: +12.44 °C
روز: +19.94 °C
شب: +22.17 °C
شب: +12.05 °C
0 %
879.73 hPa
87 %
1.76
1.47 m/s
ENE
06:05:36
19:02:41


یکشنبه
2 سپتامبر
صبح: +7.76 °C
روز: +17.74 °C
شب: +23.04 °C
شب: +10.63 °C
0 %
879.58 hPa
73 %
0.3
1.63 m/s
E
06:06:23
19:01:15


دوشنبه
3 سپتامبر
صبح: +5.37 °C
روز: +5.37 °C
شب: +5.37 °C
شب: +5.37 °C
0 %
878.75 hPa
0 %
0
0.48 m/s
SSE
06:07:11
18:59:49