آب و هوا در حال حاضر+13 °C

22:30:00 IRST
35 %
1023 hPa
0
0
2.1 m/s
S
05:46:18
16:51:38
11:18:58
پر شده
+03:30


پیش بینی برای 20 اکتبر - 4 نوامبر


امروز
20 اکتبر
صبح: +13 °C
روز: +13 °C
شب: +13 °C
شب: +13 °C
74 %
867.72 hPa
0 %
0
1.03 m/s
ENE
05:46:18
16:51:38


فردا
21 اکتبر
صبح: +4.68 °C
روز: +17.08 °C
شب: +18.87 °C
شب: +3.66 °C
39 %
867.26 hPa
0 %
0
1.86 m/s
WNW
05:47:14
16:50:22


دوشنبه
22 اکتبر
صبح: 0.8 °C
روز: +17.23 °C
شب: +20.46 °C
شب: +10.95 °C
39 %
866.36 hPa
0 %
0
1.91 m/s
NW
05:48:10
16:49:08


سهشنبه
23 اکتبر
صبح: +3.17 °C
روز: +17.31 °C
شب: +19.35 °C
شب: +7.42 °C
40 %
866.9 hPa
0 %
0
1.71 m/s
ENE
05:49:07
16:47:54


چهار شنبه
24 اکتبر
صبح: +2.04 °C
روز: +17.52 °C
شب: +18.75 °C
شب: +7.4 °C
0 %
870.72 hPa
57 %
0.61
1.45 m/s
SW
05:50:04
16:46:42


پنج شنبه
25 اکتبر
صبح: +3.25 °C
روز: +19.78 °C
شب: +21.24 °C
شب: +9.31 °C
0 %
868.84 hPa
9 %
0
1.36 m/s
SW
05:51:02
16:45:30


جمعه
26 اکتبر
صبح: +13.49 °C
روز: +22.38 °C
شب: +22.39 °C
شب: +19.95 °C
0 %
865.89 hPa
45 %
0.52
4.46 m/s
SW
05:51:59
16:44:20


شنبه
27 اکتبر
صبح: +19.77 °C
روز: +22.37 °C
شب: +20.83 °C
شب: +12.92 °C
0 %
871.07 hPa
0 %
0.6
4.8 m/s
WSW
05:52:57
16:43:10


یکشنبه
28 اکتبر
صبح: +4.87 °C
روز: +9.67 °C
شب: +12.39 °C
شب: +1.55 °C
0 %
887.99 hPa
13 %
0
1.51 m/s
E
05:53:58
16:41:59


دوشنبه
29 اکتبر
صبح: -1.1 °C
روز: +10.54 °C
شب: +13.21 °C
شب: +1.84 °C
0 %
885.87 hPa
30 %
0
1.39 m/s
SE
05:54:57
16:40:52


سهشنبه
30 اکتبر
صبح: -3.15 °C
روز: +11.85 °C
شب: +14.64 °C
شب: -3.23 °C
0 %
883.92 hPa
0 %
0
0.85 m/s
NE
05:55:56
16:39:47


چهار شنبه
31 اکتبر
صبح: -6.55 °C
روز: +10.84 °C
شب: +13.43 °C
شب: -5.02 °C
0 %
882.31 hPa
0 %
0
1.02 m/s
N
05:56:56
16:38:43


پنج شنبه
1 نوامبر
صبح: -8.4 °C
روز: +8.61 °C
شب: +11.96 °C
شب: -5.72 °C
0 %
881.9 hPa
0 %
0
0.68 m/s
N
05:57:55
16:37:40


جمعه
2 نوامبر
صبح: -8.32 °C
روز: +10.54 °C
شب: +12.74 °C
شب: -5.82 °C
0 %
879.7 hPa
0 %
0
0.83 m/s
SE
05:58:55
16:36:38


شنبه
3 نوامبر
صبح: -7.93 °C
روز: +11.27 °C
شب: +12.45 °C
شب: -5.41 °C
0 %
877.41 hPa
0 %
0
1.21 m/s
ENE
05:59:55
16:35:38


یکشنبه
4 نوامبر
صبح: -7.75 °C
روز: +12 °C
شب: +13.57 °C
شب: -4.28 °C
0 %
876.72 hPa
0 %
0
0.97 m/s
SE
06:00:56
16:34:39