آب و هوا در حال حاضر+26 °C

20:30:00 IRDT
26 %
1016 hPa
20
0
4.1 m/s
NE
05:15:52
19:55:49
12:35:51
سه ماهه اول
+04:30


پیش بینی برای 20 ژوئن - 5 جولای


امروز
20 ژوئن
صبح: +26 °C
روز: +26 °C
شب: +26 °C
شب: +15.23 °C
28 %
862.88 hPa
88 %
0
3.06 m/s
E
05:15:52
19:55:49


فردا
21 ژوئن
صبح: +18.65 °C
روز: +27.22 °C
شب: +23.88 °C
شب: +12.11 °C
28 %
862.89 hPa
8 %
0
2.76 m/s
ESE
05:16:05
19:56:02


جمعه
22 ژوئن
صبح: +18.6 °C
روز: +27.41 °C
شب: +24.22 °C
شب: +12.88 °C
26 %
861.49 hPa
0 %
0
2.46 m/s
ESE
05:16:20
19:56:14


شنبه
23 ژوئن
صبح: +19.64 °C
روز: +28.28 °C
شب: +26.02 °C
شب: +13.98 °C
25 %
859.79 hPa
0 %
0
1.75 m/s
SE
05:16:35
19:56:24


یکشنبه
24 ژوئن
صبح: +11.46 °C
روز: +28.59 °C
شب: +28.65 °C
شب: +17.35 °C
0 %
874.45 hPa
19 %
1.13
1.38 m/s
ESE
05:16:53
19:56:32


دوشنبه
25 ژوئن
صبح: +11.55 °C
روز: +27.44 °C
شب: +28.79 °C
شب: +15.78 °C
0 %
878.43 hPa
0 %
0.25
1.42 m/s
NE
05:17:12
19:56:39


سهشنبه
26 ژوئن
صبح: +10.05 °C
روز: +26.25 °C
شب: +28.97 °C
شب: +14.32 °C
0 %
877.62 hPa
0 %
0
1.47 m/s
NNE
05:17:32
19:56:44


چهار شنبه
27 ژوئن
صبح: +9.01 °C
روز: +27.33 °C
شب: +29.99 °C
شب: +15.63 °C
0 %
874.74 hPa
0 %
0
1.52 m/s
NNE
05:17:53
19:56:47


پنج شنبه
28 ژوئن
صبح: +9.46 °C
روز: +27.39 °C
شب: +30.38 °C
شب: +15.25 °C
0 %
873.75 hPa
0 %
0
1.39 m/s
NE
05:18:16
19:56:49


جمعه
29 ژوئن
صبح: +10.12 °C
روز: +29.16 °C
شب: +31.14 °C
شب: +15.9 °C
0 %
874.29 hPa
0 %
0
1.34 m/s
NNE
05:18:41
19:56:49


شنبه
30 ژوئن
صبح: +10.88 °C
روز: +29.86 °C
شب: +32.52 °C
شب: +16.72 °C
0 %
873.87 hPa
0 %
0
1.34 m/s
ENE
05:19:06
19:56:47


یکشنبه
1 جولای
صبح: +11.78 °C
روز: +31.53 °C
شب: +33.56 °C
شب: +18.39 °C
0 %
872.95 hPa
0 %
0
1.72 m/s
SE
05:19:33
19:56:44


دوشنبه
2 جولای
صبح: +13.09 °C
روز: +32.24 °C
شب: +34.13 °C
شب: +18.94 °C
0 %
874.25 hPa
0 %
0
1.38 m/s
E
05:20:01
19:56:38


سهشنبه
3 جولای
صبح: +14.82 °C
روز: +32.07 °C
شب: +33.36 °C
شب: +19.73 °C
0 %
874.11 hPa
0 %
0
0.25 m/s
SW
05:20:30
19:56:31


چهار شنبه
4 جولای
صبح: +15.06 °C
روز: +31.12 °C
شب: +30.63 °C
شب: +19.83 °C
0 %
873.44 hPa
0 %
2.18
1.08 m/s
NE
05:21:01
19:56:22


پنج شنبه
5 جولای
صبح: +15.32 °C
روز: +15.32 °C
شب: +15.32 °C
شب: +15.32 °C
0 %
873.04 hPa
0 %
0
0.47 m/s
NE
05:21:32
19:56:12