پیش بینی آب و هوا در اخلمد

36° 35.652 N 58° 56.726 E
آب و هوا در حال حاضر
-3 °C
00:30:00
0
100 %
3.1 m/s
E
1026 hPa
broken clouds
75
-3 °C
-5 °C
-3 °C
-3 °C
06:15
11:47
17:20
18:46
امروز
-3 °C
20 فوریه
0.09
63 %
1.51 m/s
ESE
868.09 hPa
light snow
56 %
-3 °C
-5 °C
-3 °C
-3 °C
06:16
11:47
17:19
18:45
فردا
0 °C
21 فوریه
0.02
76 %
1.92 m/s
NW
866.24 hPa
sky is clear
0 %
0 °C
-15 °C
-9 °C
-10 °C
06:15
11:47
17:20
18:46
جمعه
+6 °C
22 فوریه
0
73 %
2.35 m/s
NW
862.26 hPa
sky is clear
8 %
+6 °C
-11 °C
-5 °C
-14 °C
06:14
11:47
17:21
18:47
شنبه
+6 °C
23 فوریه
0
75 %
1.55 m/s
NE
864.76 hPa
sky is clear
0 %
+6 °C
-13 °C
-7 °C
-14 °C
06:13
11:47
17:22
18:48
یکشنبه
+6 °C
24 فوریه
0.3
0 %
1.15 m/s
W
845.98 hPa
light rain
68 %
+6 °C
-3 °C
+8 °C
-9 °C
06:11
11:47
17:23
18:49
دوشنبه
+3 °C
25 فوریه
2.1
0 %
1.33 m/s
E
845.36 hPa
light snow
99 %
+3 °C
-4 °C
+4 °C
-6 °C
06:10
11:47
17:24
18:50
سهشنبه
+6 °C
26 فوریه
2.03
0 %
1.34 m/s
S
838.14 hPa
light rain
91 %
+6 °C
+4 °C
+9 °C
-9 °C
06:09
11:47
17:25
18:50
چهار شنبه
+5 °C
27 فوریه
0.6
0 %
1.31 m/s
SW
828.54 hPa
light rain
12 %
+5 °C
-7 °C
+5 °C
+5 °C
06:07
11:46
17:26
18:51
پنج شنبه
+8 °C
28 فوریه
0
0 %
2.67 m/s
SW
833.06 hPa
sky is clear
5 %
+8 °C
+7 °C
+9 °C
-3 °C
06:06
11:46
17:27
18:52
جمعه
+10 °C
1 مارس
0
0 %
2.11 m/s
SW
832.2 hPa
sky is clear
6 %
+10 °C
+9 °C
+11 °C
+7 °C
06:05
11:46
17:28
18:53
شنبه
+7 °C
2 مارس
0
0 %
2.23 m/s
SW
838.23 hPa
sky is clear
0 %
+7 °C
-4 °C
+6 °C
+4 °C
06:03
11:46
17:28
18:54
یکشنبه
+8 °C
3 مارس
0
0 %
1.38 m/s
SW
843.95 hPa
sky is clear
0 %
+8 °C
-5 °C
+7 °C
-2 °C
06:02
11:46
17:29
18:55
دوشنبه
1 °C
4 مارس
0.36
0 %
1.37 m/s
ENE
846.95 hPa
light snow
38 %
1 °C
-5 °C
+6 °C
-4 °C
06:01
11:46
17:30
18:56
سهشنبه
+1 °C
5 مارس
0.27
0 %
1.39 m/s
ENE
842.66 hPa
light snow
58 %
+1 °C
-2 °C
+6 °C
-3 °C
05:59
11:45
17:31
18:57
چهار شنبه
-0 °C
6 مارس
0.45
0 %
1.4 m/s
E
843.57 hPa
light rain
8 %
-0 °C
-6 °C
+7 °C
-4 °C
05:58
11:45
17:32
18:58
پنج شنبه
-7 °C
7 مارس
0.09
0 %
0.95 m/s
SSE
841.83 hPa
light snow
98 %
-7 °C
-7 °C
-7 °C
-7 °C
05:56
11:45
17:33
18:59
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
-3 °C
06:15
صبح
-3 °C
11:47
روز
-3 °C
17:20
شب
-3 °C
18:46
شب
-5 °C
میزان بارش 0

رطوبت 100 %

سرعت باد 3.1 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 75

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
اخلمد +03:30
01:02:01
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...