گرجی پل (ایران) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در گرجی پل

36° 46.663 N 53° 3.026 E
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
10:19:22
0
66 %
3.61 m/s
WSW
1024 hPa
overcast clouds
94
+15 °C
+16 °C
+17 °C
+13 °C
06:51
11:46
16:41
18:13
امروز
+15 °C
1 دسامبر
0
66 %
3.83 m/s
W
1024 hPa
overcast clouds
94 %
+15 °C
+16 °C
+17 °C
+13 °C
06:51
11:46
16:41
18:13
فردا
+18 °C
2 دسامبر
0
63 %
3.73 m/s
NE
1019 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+15 °C
+17 °C
+13 °C
06:52
11:47
16:41
18:13
یکشنبه
+18 °C
3 دسامبر
0
48 %
2.86 m/s
NE
1020 hPa
sky is clear
7 %
+18 °C
+15 °C
+17 °C
+13 °C
06:53
11:47
16:41
18:13
دوشنبه
+18 °C
4 دسامبر
0
33 %
1.64 m/s
NNE
1018 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+16 °C
+20 °C
+14 °C
06:54
11:47
16:41
18:13
سهشنبه
+18 °C
5 دسامبر
0
30 %
3.03 m/s
SW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+15 °C
+19 °C
+14 °C
06:54
11:48
16:41
18:13
چهار شنبه
+15 °C
6 دسامبر
0.4
75 %
3.52 m/s
NE
1027 hPa
light rain
70 %
+15 °C
+14 °C
+16 °C
+14 °C
06:55
11:48
16:41
18:13
پنج شنبه
+14 °C
7 دسامبر
0
76 %
2.79 m/s
NE
1021 hPa
broken clouds
79 %
+14 °C
+13 °C
+16 °C
+12 °C
06:56
11:49
16:41
18:13
جمعه
+14 °C
8 دسامبر
0
70 %
2.77 m/s
NE
1016 hPa
broken clouds
82 %
+14 °C
+13 °C
+17 °C
+12 °C
06:57
11:49
16:41
18:13
شنبه
+17 °C
9 دسامبر
0
41 %
2.74 m/s
E
1012 hPa
scattered clouds
26 %
+17 °C
+17 °C
+19 °C
+13 °C
06:58
11:49
16:41
18:13
یکشنبه
+14 °C
10 دسامبر
29.98
86 %
6.63 m/s
NE
1021 hPa
moderate rain
100 %
+14 °C
+11 °C
+12 °C
+15 °C
06:59
11:50
16:41
18:14
دوشنبه
+11 °C
11 دسامبر
4.85
74 %
4.31 m/s
ENE
1037 hPa
light rain
97 %
+11 °C
+9 °C
+12 °C
+11 °C
06:59
11:50
16:41
18:14
سهشنبه
+10 °C
12 دسامبر
0
67 %
2.47 m/s
ESE
1026 hPa
scattered clouds
40 %
+10 °C
+9 °C
+13 °C
+8 °C
07:00
11:51
16:41
18:14
چهار شنبه
+11 °C
13 دسامبر
0
68 %
2.47 m/s
SSW
1026 hPa
scattered clouds
45 %
+11 °C
+11 °C
+12 °C
+8 °C
07:01
11:51
16:42
18:14
پنج شنبه
+10 °C
14 دسامبر
4.26
74 %
3.22 m/s
NW
1029 hPa
light rain
100 %
+10 °C
+9 °C
+9 °C
+11 °C
07:02
11:52
16:42
18:15
جمعه
+9 °C
15 دسامبر
0.37
79 %
2.02 m/s
W
1035 hPa
light rain
100 %
+9 °C
+8 °C
+10 °C
+9 °C
07:02
11:52
16:42
18:15
شنبه
+10 °C
16 دسامبر
0
71 %
3.59 m/s
ENE
1033 hPa
broken clouds
74 %
+10 °C
+9 °C
+12 °C
+8 °C
07:03
11:53
16:42
18:15
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+15 °C
06:51
صبح
+13 °C
11:46
روز
+15 °C
16:41
شب
+17 °C
18:13
شب
+16 °C
میزان بارش 0

رطوبت 66 %

سرعت باد 3.61 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 94

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
گرجی پل +03:30
10:12:39
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...