كسَر مِهِرِ (تونس) آب و هوای امروز ساعتی 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در كسَر مِهِرِ

32° 52.271 N 10° 49.265 E
آب و هوا در حال حاضر
+22 °C
21:59:50
0
62 %
1.66 m/s
SE
1017 hPa
few clouds
20
+26 °C
+22 °C
+25 °C
+18 °C
06:06
12:08
18:10
19:32
امروز
+26 °C
25 سپتامبر
0
44 %
4.1 m/s
ENE
1018 hPa
sky is clear
6 %
+26 °C
+22 °C
+25 °C
+18 °C
06:06
12:08
18:10
19:32
فردا
+25 °C
26 سپتامبر
0
39 %
6.81 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
2 %
+25 °C
+21 °C
+24 °C
+20 °C
06:07
12:08
18:08
19:31
چهار شنبه
+25 °C
27 سپتامبر
0.17
55 %
8.95 m/s
N
1016 hPa
light rain
84 %
+25 °C
+21 °C
+24 °C
+19 °C
06:07
12:07
18:07
19:29
پنج شنبه
+28 °C
28 سپتامبر
0
41 %
7.04 m/s
ENE
1019 hPa
sky is clear
10 %
+28 °C
+22 °C
+24 °C
+19 °C
06:08
12:07
18:06
19:28
جمعه
+29 °C
29 سپتامبر
0
36 %
6.12 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+22 °C
+25 °C
+20 °C
06:09
12:07
18:04
19:26
شنبه
+28 °C
30 سپتامبر
0.49
38 %
7.38 m/s
NE
1020 hPa
light rain
21 %
+28 °C
+22 °C
+23 °C
+20 °C
06:09
12:06
18:03
19:25
یکشنبه
+27 °C
1 اکتبر
0
35 %
7.24 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+20 °C
06:10
12:06
18:02
19:24
دوشنبه
+27 °C
2 اکتبر
0
36 %
7.01 m/s
ENE
1021 hPa
sky is clear
3 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:11
12:06
18:00
19:22
سهشنبه
+27 °C
3 اکتبر
0
32 %
6.73 m/s
ENE
1021 hPa
few clouds
16 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:12
12:05
17:59
19:21
چهار شنبه
+27 °C
4 اکتبر
0
36 %
6.77 m/s
ENE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
06:12
12:05
17:58
19:20
پنج شنبه
+28 °C
5 اکتبر
0
32 %
6.49 m/s
E
1019 hPa
scattered clouds
45 %
+28 °C
+22 °C
+24 °C
+19 °C
06:13
12:05
17:57
19:18
جمعه
+30 °C
6 اکتبر
0
25 %
6.71 m/s
E
1018 hPa
scattered clouds
25 %
+30 °C
+23 °C
+25 °C
+20 °C
06:14
12:04
17:55
19:17
شنبه
+29 °C
7 اکتبر
0
30 %
2.86 m/s
ENE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+23 °C
+25 °C
+22 °C
06:14
12:04
17:54
19:16
یکشنبه
+31 °C
8 اکتبر
0
25 %
5.22 m/s
WSW
1015 hPa
broken clouds
80 %
+31 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:15
12:04
17:53
19:14
دوشنبه
+31 °C
9 اکتبر
0
26 %
5.2 m/s
ENE
1017 hPa
scattered clouds
39 %
+31 °C
+23 °C
+26 °C
+23 °C
06:16
12:04
17:51
19:13
سهشنبه
+31 °C
10 اکتبر
0
21 %
3.83 m/s
SE
1017 hPa
few clouds
19 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+21 °C
06:16
12:03
17:50
19:12
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+22 °C
06:06
صبح
+18 °C
12:08
روز
+26 °C
18:10
شب
+25 °C
19:32
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 62 %

سرعت باد 1.66 m/s

جهت باد SouthEast
ابری و بارش 20

فشار 1017 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كسَر مِهِرِ +01:00
21:09:50
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...